Užtikrinkite savo įmonės atitiktį pagal BDAR!

Pasirengimas atitikčiai pagal BDAR reglamentą

Skirtas vidutinėms įmonėms. Įeina Duomenų tvarkymo būklės įvertinimas + priemonių nustatymas + įgyvendinimas. Vertė apie 10,000-EUR, jei mokant atskirai

Dokumentų paketas pradedant elektroninį verslą

Visų būtinųjų dokumentų rinkinys, būtinas pradedant elektroninę prekybą

BDAR atitikties lygio įvertinimas

- atitikties lygio grafikas (pagal Reglamento skyrius) kiekybine išraiška
- atitikties lygio grafikas (pagal Reglamento skyrius) procentine išraiška
- atitikties lygio radaras
Žinosite silpnąsias savo atitikties pagal BDAR vietas ir galėsite planuoti atliktinus veiksmus.

  • Įvertiname, kaip Jūsų organizacija atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus. Pateikiamas rezultatas
Poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) priemonė

Ši priemonė skirta nustatyti, ar jūsų projektui turėtų būti atliekamas PDAV, ir jeigu taip, padėti atlikti reikalingą PDAV, suteikiant jums galimybę įrašais patvirtinti, kur yra renkami asmens duomenys, ir kaip jie tvarkomi.
*.xls failas

Reikalavimų sąrašo sudarymas

BDAR 2016/679 nustatytų bendrųjų reikalavimų, kuriuos turi įgyvendinti
įmonė, sąrašo sudarymas ir trumpas reikalavimų aprašymas

Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų analizė

Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų analizė (duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, tikslai, apimtis)

Duomenų tvarkymo būklės įvertinimas

Duomenų tvarkymo būklės įvertinimas (dokumentai, veiklos procesai, asmens duomenų tvarkymo procedūros, sutartys)

Tvarkomų asmens duomenų elementų sąrašo sudarymas

Tvarkomų asmens duomenų elementų sąrašo sudarymas

Rekomendacijų dėl priemonių, reikalingų BDAR 2016/679 įgyvendinimui, parengimas

Rekomendacijų dėl priemonių, reikalingų BDAR 2016/679 įgyvendinimui, parengimas ir pristatymas duomenų valdytojo vadovui

Pasiūlymo dėl rekomenduojamų priemonių BDAR 2016/679 įgyvendinimui parengimas

Pasiūlymo dėl rekomenduojamų priemonių BDAR 2016/679 įgyvendinimui parengimas ir suderinimas su duomenų valdytojo vadovu

BDAR atsakomybių paskirstymas, atsakomybių matrica

BDAR atsakomybių matricos sudarymas

Duomenų tvarkymo veiklos įrašai
  • fiksavimo, teikimo, saugojimo ir kt. Duomenų tvarkymo veiklos įrašai
Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės

Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklų parengimas

Tiekėjo BDAR įvertinimo procedūros aprašas

Tiekėjo BDAR įvertinimo procedūros aprašo parengimas

Duomenų subjektų sutikimai, jų valdymo tvarkos parengimas

Duomenų subjekto sutikimas (forma), duomenų subjektų sutikimų valdymo tvarka (projekto parengimas). Duomenų subjektų informavimo (kai sutikimas nereikalingas) taisyklių projekto parengimas

Duomenų subjekto sutikimas

Duomenų subjekto sutikimas (forma), skirtas konkrečiam projektui ar procesui

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklių parengimas

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklių parengimas

Pranešimo formų tvarkytojams, gavėjams, priežiūros institucijoms projektų parengimas

Pranešimo formų tvarkytojams, gavėjams, priežiūros institucijoms projektų
parengimas

Atliktų darbų, projektų ataskaitų parengimas ir pateikimas klientui

Atliktų darbų, projektų ataskaitų parengimas ir pateikimas klientui

BDAR sutarčių peržiūros registras

BDAR sutarčių peržiūros registro parengimas

Svetainės naudojimo taisyklės

Svetainės (elektroninės prekybos, portalo) arba mobilios aplikacijos naudojimo (paslaugų teikimo) taisyklės

Svetainės privatumo politika

Svetainės (mobilios) aplikacijos privatumo politika

Apžvalga apie asmens duomenų apsaugą Lietuvoje 2018

Getting the Deal Through update on Data Protection & Privacy 2018 in Lithuania