Mūsų teikiamos paslaugos

Pasirinkite valiutą:


Pasirengimas atitikčiai pagal BDAR reglamentą
Skirtas vidutinėms įmonėms. Įeina Duomenų tvarkymo būklės įvertinimas + priemonių nustatymas + įgyvendinimas. Vertė apie 10,000-EUR, jei mokant atskirai

Rinkinys su nuolaida!
€6603.00EUR
BDAR atitikties lygio įvertinimas
Įvertiname, kaip Jūsų organizacija atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus. Pateikiamas rezultatas:
- atitikties lygio grafikas (pagal Reglamento skyrius) kiekybine išraiška
- atitikties lygio grafikas (pagal Reglamento skyrius) procentine išraiška
- atitikties lygio radaras

Žinosite silpnąsias savo atitikties pagal BDAR vietas ir galėsite planuoti atliktinus veiksmus.
Nuo
€400.00EUR Vienkartinis
Poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) priemonė
Ši priemonė skirta nustatyti, ar jūsų projektui turėtų būti atliekamas PDAV, ir jeigu taip, padėti atlikti reikalingą PDAV, suteikiant jums galimybę įrašais patvirtinti, kur yra renkami asmens duomenys, ir kaip jie tvarkomi.

*.xls failas
Nuo
€90.00EUR Vienkartinis
Reikalavimų sąrašo sudarymas
BDAR 2016/679 nustatytų bendrųjų reikalavimų, kuriuos turi įgyvendinti
įmonė, sąrašo sudarymas ir trumpas reikalavimų aprašymas
Nuo
€500.00EUR Vienkartinis
Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų analizė
Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų analizė (duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, tikslai, apimtis)
Nuo
€600.00EUR Vienkartinis
Duomenų tvarkymo būklės įvertinimas
Duomenų tvarkymo būklės įvertinimas (dokumentai, veiklos procesai, asmens duomenų tvarkymo procedūros, sutartys)
Nuo
€1200.00EUR Vienkartinis
Tvarkomų asmens duomenų elementų sąrašo sudarymas
Tvarkomų asmens duomenų elementų sąrašo sudarymas
Nuo
€400.00EUR Vienkartinis
Rekomendacijų dėl priemonių, reikalingų BDAR 2016/679 įgyvendinimui, parengimas
Rekomendacijų dėl priemonių, reikalingų BDAR 2016/679 įgyvendinimui, parengimas ir pristatymas duomenų valdytojo vadovui
Nuo
€900.00EUR Vienkartinis
Pasiūlymo dėl rekomenduojamų priemonių BDAR 2016/679 įgyvendinimui parengimas
Pasiūlymo dėl rekomenduojamų priemonių BDAR 2016/679 įgyvendinimui parengimas ir suderinimas su duomenų valdytojo vadovu
Nuo
€900.00EUR Vienkartinis
BDAR atsakomybių paskirstymas, atsakomybių matrica
BDAR atsakomybių matricos sudarymas
Nuo
€800.00EUR Vienkartinis
Duomenų tvarkymo veiklos įrašai
Duomenų tvarkymo veiklos įrašai: fiksavimo, teikimo, saugojimo ir kt.
Nuo
€500.00EUR Vienkartinis
Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės
Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklų parengimas
Nuo
€580.00EUR Vienkartinis
Tiekėjo BDAR įvertinimo procedūros aprašas
Tiekėjo BDAR įvertinimo procedūros aprašo parengimas
Nuo
€230.00EUR Vienkartinis
Duomenų subjektų sutikimai, jų valdymo tvarkos parengimas
Duomenų subjekto sutikimas (forma), duomenų subjektų sutikimų valdymo tvarka (projekto parengimas). Duomenų subjektų informavimo (kai sutikimas nereikalingas) taisyklių projekto parengimas
Nuo
€880.00EUR Vienkartinis
Duomenų subjekto sutikimas
Duomenų subjekto sutikimas (forma), skirtas konkrečiam projektui ar procesui
€400.00EUR Vienkartinis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo taisyklių parengimas
Nuo
€490.00EUR Vienkartinis
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklių parengimas
Nuo
€400.00EUR Vienkartinis
Pranešimo formų tvarkytojams, gavėjams, priežiūros institucijoms projektų parengimas
Pranešimo formų tvarkytojams, gavėjams, priežiūros institucijoms projektų
parengimas
Nuo
€580.00EUR Vienkartinis
Atliktų darbų, projektų ataskaitų parengimas ir pateikimas klientui
Atliktų darbų, projektų ataskaitų parengimas ir pateikimas klientui
Nuo
€600.00EUR Vienkartinis
BDAR sutarčių peržiūros registras
BDAR sutarčių peržiūros registro parengimas
Nuo
€80.00EUR Vienkartinis
Svetainės naudojimo taisyklės
Svetainės (elektroninės prekybos, portalo) arba mobilios aplikacijos naudojimo (paslaugų teikimo) taisyklės
Nuo
€120.00EUR Vienkartinis
Apžvalga apie asmens duomenų apsaugą Lietuvoje 2018
Getting the Deal Through update on Data Protection & Privacy 2018 in Lithuania
NEMOKAMAI!