Mūsų teikiamos paslaugos

Pasirinkite valiutą:


Bendrojo duomenų apsaugos reglamento paslaugos "Start"
Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos dokumentacijos ir tipinių formų parengimas
Pagal Jūsų atsakytus klausimus ir pateiktą informaciją parengiami šie dokumentai
- Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
- Asmens duomenų saugumo politika
- Duomenų subjektų sutikimai
- Duomenų subjektų sutikimų valdymo tvarka
- Sutarčių su duomenų tvarkytojais pakeitimai
- Darbo (personalo) dokumentacijos pakeitimai ir papildymai
- Svetainės privatumo politika

Skirtas smulkioms įmonėms, kuriose jau atlikta duomenų inventorizacija, ir yra parengta bei mums pateikiama
- Duomenų inventorizacijos registras
- Reikalavimų sąrašas
- Duomenų tvarkymo būklės įvertinimas
- Tvarkomų asmens duomenų elementų sąrašas
- Rekomendacijos dėl priemonių, reikalingų BDAR 2016/679 įgyvendinimui
- Sutartys su duomenų tvarkytojais
- Darbo (personalo) dokumentacija
Nuo
€800.00EUR Vienkartinis
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento paslaugos "Pro"
- Asmens duomenų inventorizacija
- BDAR atitikties lygio įvertinimas
- Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos dokumentacijos ir tipinių formų parengimas

Įeina visi dokumentai, nurodyti "Start" plane

Papildomai pagal Jūsų atsakytus klausimus ir pateiktą informaciją parengiami šie dokumentai
- Pranešimo apie pažeidimą tvarka
- Pranešimo formų tvarkytojams, gavėjams, priežiūros institucijoms projektų parengimas
- Duomenų tvarkymo veiklos įrašų saugojimo tvarka
- Sutikimo tvarka
- Pranešimo apie pažeidimą forma
- Duomenų subjekto sutikimo forma

Skirtas smulkioms įmonėms, kuriose dar neatlikta duomenų inventorizacija.
Nuo
€1800.00EUR Vienkartinis
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento paslaugos "Premier"
- Asmens duomenų inventorizacija
- BDAR atitikties lygio įvertinimas
- Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos dokumentacijos ir tipinių formų parengimas
- Mokymai organizacijos darbuotojams

Įeina visi dokumentai, nurodyti "Start" ir "Pro" planuose. Konkrečiai:

Papildomai pagal Jūsų atsakytus klausimus ir pateiktą informaciją suteikiamos šios paslaugos
- Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
- Asmens duomenų saugumo politika
- Duomenų subjektų sutikimai
- Duomenų subjektų sutikimų valdymo tvarka
- Sutarčių su duomenų tvarkytojais pakeitimai
- Darbo (personalo) dokumentacijos pakeitimai ir papildymai
- Pranešimo apie pažeidimą tvarka
- Pranešimo formų tvarkytojams, gavėjams, priežiūros institucijoms projektų parengimas
- Duomenų tvarkymo veiklos įrašų saugojimo tvarka
- Sutikimo tvarka
- Pranešimo apie pažeidimą forma
- Duomenų subjekto sutikimo forma
- Veiksmų planas ir grafikas
- Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų analizė
- Duomenų tvarkymo būklės įvertinimas
- Rekomendacijų dėl priemonių, reikalingų BDAR 2016/679 įgyvendinimui, parengimas
- Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės
- Duomenų apsaugos pareigūno pareigų aprašymas

Nuo
€3500.00EUR Vienkartinis