Bendrojo duomenų apsaugos reglamento paslaugos

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento paslaugos "Start"

Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos dokumentacijos ir tipinių formų parengimas
Pagal Jūsų atsakytus klausimus ir pateiktą informaciją parengiami šie dokumentai
- Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
- Asmens duomenų saugumo politika
- Duomenų subjektų sutikimai
- Duomenų subjektų sutikimų valdymo tvarka
- Sutarčių su duomenų tvarkytojais pakeitimai
- Darbo (personalo) dokumentacijos pakeitimai ir papildymai
- Svetainės privatumo politika
Skirtas smulkioms įmonėms, kuriose jau atlikta duomenų inventorizacija, ir yra parengta bei mums pateikiama
- Duomenų inventorizacijos registras
- Reikalavimų sąrašas
- Duomenų tvarkymo būklės įvertinimas
- Tvarkomų asmens duomenų elementų sąrašas
- Rekomendacijos dėl priemonių, reikalingų BDAR 2016/679 įgyvendinimui
- Sutartys su duomenų tvarkytojais
- Darbo (personalo) dokumentacija

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento paslaugos "Pro"

- Asmens duomenų inventorizacija
- BDAR atitikties lygio įvertinimas
- Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos dokumentacijos ir tipinių formų parengimas
Įeina visi dokumentai, nurodyti "Start" plane
Papildomai pagal Jūsų atsakytus klausimus ir pateiktą informaciją parengiami šie dokumentai
- Pranešimo apie pažeidimą tvarka
- Pranešimo formų tvarkytojams, gavėjams, priežiūros institucijoms projektų parengimas
- Duomenų tvarkymo veiklos įrašų saugojimo tvarka
- Sutikimo tvarka
- Pranešimo apie pažeidimą forma
- Duomenų subjekto sutikimo forma
Skirtas smulkioms įmonėms, kuriose dar neatlikta duomenų inventorizacija.

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento paslaugos "Premier"

- Asmens duomenų inventorizacija
- BDAR atitikties lygio įvertinimas
- Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos dokumentacijos ir tipinių formų parengimas
- Mokymai organizacijos darbuotojams
Papildomai pagal Jūsų atsakytus klausimus ir pateiktą informaciją suteikiamos šios paslaugos
- Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
- Asmens duomenų saugumo politika
- Duomenų subjektų sutikimai
- Duomenų subjektų sutikimų valdymo tvarka
- Sutarčių su duomenų tvarkytojais pakeitimai
- Darbo (personalo) dokumentacijos pakeitimai ir papildymai
- Pranešimo apie pažeidimą tvarka
- Pranešimo formų tvarkytojams, gavėjams, priežiūros institucijoms projektų parengimas
- Duomenų tvarkymo veiklos įrašų saugojimo tvarka
- Sutikimo tvarka
- Pranešimo apie pažeidimą forma
- Duomenų subjekto sutikimo forma
- Veiksmų planas ir grafikas
- Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų analizė
- Duomenų tvarkymo būklės įvertinimas
- Rekomendacijų dėl priemonių, reikalingų BDAR 2016/679 įgyvendinimui, parengimas
- Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės
- Duomenų apsaugos pareigūno pareigų aprašymas

  • Įeina visi dokumentai, nurodyti "Start" ir "Pro" planuose. Konkrečiai