Alternative legal and compliance services developed by Juridicon

 
 

Teisinis auditas

Home > Įrankiai > Teisinis auditas
 
teisinis auditas

Teisinis auditas

Prieš pradėdami bendradarbiavimą mes visada atliekame įmonės vidaus dokumentų teisinį patikrinimą, kurio metu nustatome didžiausią teisinę riziką keliančias vietas, siekiant išvengti baudų, ginčų ar bylinėjimosi.

  • Paprastas ir lengvas informacijos bei dokumentų pateikimas – Visą teisiniam auditui reikalingą informaciją ir dokumentus paprastai ir lengvai pateikiate Legalspaces erdvėje ir matote kiekvieno dokumento atitikties būklę.
  • Vizualios audito ataskaitos – Lengvai nustatote teisinės neatitikties sritis ir jas prioritetizuojate
  • Veiksmų planas ir kontrolė – Sudarome veiksmų planą teisinei rizikai sumažinti ir jo įgyvendinimo kontrolei

 

Galimybės

Atitikties valdymas

atitikties valdymas

Atitikties valdymas

Kartu aptariame Jūsų įmonės ar įstaigos atitikties poreikius, įvertiname rizikas, diegiame atitikties valdymo sistemas, parengiame atitikties politiką, suderiname metinį atitikties užtikrinimo planą. Supažindiname darbuotojus ir virtualioje mokymų erdvėje Legalspaces pravedame jiems mokymus, patikriname žinias. Darbuotojai, bet kada prisijungę gali rasti išsamias instrukcijas, metinį atitikties užtikrinimo planą ir mokymų medžiagą.

  • Rizikų vertinimas – Nustatome būtent Jūsų įstaigai būdingas rizikas
  • Atitikties valdymo sistemos – siekiant išvengti atitikties rizikos arba greitai ją nustatyti ir pašalinti, diegiame atitikties valdymo sistemas
  • Metinis atitikties užtikrinimo planas – Siekiant patikrinti, ar atitiktis yra užtikrinta, parengiame metinį atitikties užtikrinimo planą, užtikriname, kad jis būtų tinkamai įformintas ir paaiškintas darbuotojams.

 

Rizikų valdymas

atitikties valdymas

Rizikų valdymas

Kartu aptariame Jūsų įmonės ar įstaigos strateginius tikslus, įvertiname rizikų valdymo pasirengimo lygį, diegiame rizikų valdymo sistemas. Supažindiname darbuotojus ir virtualioje mokymų erdvėje Legalspaces pravedame jiems mokymus, patikriname žinias. Darbuotojai, bet kada prisijungę gali rasti išsamias instrukcijas ir mokymų medžiagą.

  • Rizikų valdymo sistemų diegimas – Pagal tarptautinius standartus ir gerąsias praktikas diegiame rizikų valdymo sistemas
  • Atitikties valdymo sistemos – siekiant išvengti atitikties rizikos arba greitai ją nustatyti ir pašalinti, diegiame atitikties valdymo sistemas
  • Konsultacinis palaikymas – Teikiame konsultacinį palaikymą, rizikų valdymo stebėseną ir kontrolę.

 

Kodėl verta mus rinktis

Esame proaktyvūs ir, teikdami bet kurią Allaw paslaugą, siekiame padėti įmonėms bei įstaigoms išvengti ginčų, bylų ir baudų.

Užsisakę Allaw paslaugą, „po ranka“ turite nuolatos atnaujinamą, per daugiau kaip 20 metų teisinio darbo sukauptą Jums reikiamą teisinių žinių bazę.

Nuolatos ieškome būdų, kaip pagerinti kiekvieną mūsų paslaugų aspektą. Nuo daugiau išmaniųjų komandinių įrankių iki tų įrankių funkcijų išplėtimo.