Organizacija turi siekti, kad kiekvienas darbuotojas suprastų savo vaidmenį, užtikrindamas jos tvarkomų asmens duomenų saugumą. 

BDAR vaidmenys

Čia aptariamos konkrečios su kiekvienu iš vaidmenų, dalyvaujančių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugoje, siejamos atsakomybės. Pasirinkite ir išskleiskite žemiau Jums rūpimą vaidmenį.

Prisijunkite, kad matytumėte turinį. Neturite prisijungimo?

Rašykite "gyvai" DAP arba palikite žinutę!

Gairės

Duomenų subjekto žodynėlis
Sąvokos ir sutrumpinimai
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Kaip nustatyti duomenų tvarkymo teisinį pagrindą
Privatumo pranešimai
Šios gairės skirtos bet kuriam organizacijos personalui, kuris turi įsitikinti, kad turi atitinkamą privatumo pranešimą.
Specializuoti gidai 🔒
Čia talpinamos specializuotos duomenų apsaugos pareigūno parengtos gairės
Dalijimasis asmens duomenimis 🔒
Šiuose puslapiuose paaiškinama, kaip organizacijos darbuotojai turėtų spręsti neįprastas užklausas, kad galėtų dalytis asmens duomenimis
Socialinė žiniasklaida ir duomenų apsauga 🔒
Socialinė žiniasklaida yra svarbi priemonė darbuotojams, tačiau naudojant reikia laikytis duomenų apsaugos reikalavimų.

Mokymai

Pagal asmens duomenų apsaugos politiką visi darbuotojai yra atsakingi už duomenų apsaugos laikymąsi savo kasdieniame darbe. Norėdami vykdyti šias pareigas, darbuotojai turi išklausyti baigti įvadinį privalomąjį duomenų apsaugos mokymo modulį.

Specialios paskirties asmens duomenis tvarkantys darbuotojai taip pat turi išklausyti papildomą modulį „Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymas“.

Toliau skaityti Noriu baigti arba atnaujinti įvadinį privalomąjį duomenų apsaugos mokymų modulį

Priemonės

Užklausa DAP

Jeigu Jūsų nesupažindino su Jūsų atsakomybe tvarkant asmens duomenis ir juos saugant, Jums neaiškios ar nesuprantamos Jūsų susijusios pareigos, pateikite užklausą duomenų apsaugos pareigūnui. Jis Jums suteiks visą reikiamą informaciją ir pakonsultuos. Pateikti užklausą DAP galite ir čia. Plačiau skaityti galite čia: Suformuoti užklausą ir išsiųsti ją duomenų apsaugos pareigūnui.

Susisiekime

Prisijunkite, kad matytumėte turinį. Neturite prisijungimo?

Rašykite "gyvai" duomenų apsaugos pareigūnui arba palikite žinutę!


Daugiau apie paslaugą

Nuorodos