eDap.lt gairės

Temos

Duomenų subjekto žodynėlis
Sąvokos ir sutrumpinimai
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Kaip nustatyti duomenų tvarkymo teisinį pagrindą
Privatumo pranešimai
Šios gairės skirtos bet kuriam organizacijos personalui, kuris turi įsitikinti, kad turi atitinkamą privatumo pranešimą.
Specializuoti gidai 🔒
Čia talpinamos specializuotos duomenų apsaugos pareigūno parengtos gairės
Dalijimasis asmens duomenimis 🔒
Šiuose puslapiuose paaiškinama, kaip organizacijos darbuotojai turėtų spręsti neįprastas užklausas, kad galėtų dalytis asmens duomenimis
Socialinė žiniasklaida ir duomenų apsauga 🔒
Socialinė žiniasklaida yra svarbi priemonė darbuotojams, tačiau naudojant reikia laikytis duomenų apsaugos reikalavimų.

Noriu...

Susisiekime

Susisiekime