Paslaugos techninė specifikacija


Naudojami ištekliai

Paslaugos "Duomenų apsaugos pareigūnas Allaw" objektas ir aprašymas


išorinė paslauga, įgyvendinanti Kliento organizacijoje duomenų apsaugos pareigūno funkciją. Paslaugos apimtis ir teikimo būdas priklauso nuo Kliento pasirinkto paslaugos plano. Gali būti sudaromas individualus planas. Gali būti užsakomi įgyvendinti susiję procesai ir veiklos.


Paslaugos apimtis

  • Duomenų apsaugos pareigūno funkcija
  • Duomenų apsaugos pareigūno aprūpinimas technologiniais ištekliais

  • Atotrūkio BDAR reikalavimams nustatymas

  • Duomenų apsaugos sistemos diegimas pagal ISO 27001 ir ISO 31000

  • BDAR atitikties projekto valdymas pagal PMP, IPMA ir Agile gerąsias praktikas

  • Asmens duomenų apsaugos programos įgyvendinimas

  • Gali būti užsakomi įgyvendinti susiję procesai ir veiklos

Teikimo būdas


Vietoje arba nuotoliniu būdu arba derinant abu šiuos būdus. Paslaugos apimtis ir teikimo būdas nurodoma Paslaugų sutarties Specialiojoje dalyje.

Norminės nuorodos


  • Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)
  • ISO 27001 informacijos apsaugos sistema
  • ISO 31000 įmonės rizikos valdymo sistema

Paslaugos planai


Paslaugų planai pateikiami čia.


Jūsų paslaugų planą pritaikysime taip, kad gautumėte tik tas paslaugas, kurios reikalingos ir už ypač konkurencingą kainą. Pateikti užklausąTurinys
Procesų sąrašas


Veiklų sąrašas


Taikomi dokumentai


Paskelbti dokumentai


Name Version Published
Duomenų apsaugos pareigūnas kaip paslauga Allaw.png 1 2020-06-01 17:23