Asmens duomenų apsaugos programos valdymo įrankis

BDAR įgyvendinimo būklė vienoje vietoje

Problema


Kaip
nesugaištant daug laiko ir neverčiant visų BDAR dokumentų greitai sužinoti organizacijos atitiktį BDAR reikalavimams? Kaip sugebėti įrodyti Valstybinei duomenų inspekcijai, kad laikomasi BDAR reikalavimų?


Plačiau ...

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įtvirtina duomenų valdytojo atskaitomybės principą, kuris reiškia, kad duomenų valdytojas (duomenų tvarkytojas) yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi šio reglamento nuostatų ir turi sugebėti įrodyti, kad jų laikomasi. Būtinybė sugebėti įrodyti gali kilti bet kada.Taigi, duomenų tvarkymas turi būti nuolatos peržiūrimas.

Savybės


 • Interaktyvumas - atsakymai čia ir dabar
 • Automatiškai atnaujinami duomenys iš įvairių šaltinių
 • Greitai įvertinama būklė ir atotrūkis reikalavimams
 • Pasiekiami "pagal poreikį" internetu iš bet kur
 • Patikima ir realaus laiko informacija
 • Integracija su Jūsų turimomis DVS (dokumentų valdymo) ir kitomis sistemomisAllaw sprendimas


Asmens duomenų apsaugos programos valdymo įrankis "BDAR įgyvendinimo būklė vienoje vietoje" leidžia organizacijoms sukurti patikimą duomenų apsaugos infrastruktūrą ir ją valdyti. Įrankis skirtas duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo programų vadovams, duomenų apsaugos pareigūnams ir visiems organizacijos darbuotojams, atsakingiems už duomenų apsaugą greitai apžvelgti pagrindinius savo organizacijos duomenų apsaugos programos rodiklius, įvertinti būklę, matyti atotrūkį nuo BDAR reikalavimų ir užsibrėžtų tikslų. Jo dėka:

 1. Paprasta periodiškai apžvelgti duomenų tvarkymą ir užfiksuoti aktualią duomenų apsaugos programos įgyvendinimo būklę.
 2. Galima akimirksniu sužinoti organizacijos duomenų apsaugos programos būklę ir atotrūkį bei lengvai paskirstyti atotrūkio šalinimo užduotis komandai.

Plačiau ...

Asmens duomenų apsaugos programos valdymo įrankis apjungia atskiras BDAR sričių rodiklių, duomenų ataskaitas į gerai organizuotą interaktyvią pateiktį. Jūs turite erdvę, kuri:

 • Leidžia akimirksniu apžvelgti, kaip įgyvendinama BDAR atitiktis ir kiti duomenų apsaugos programos tikslai, kokioje stadijoje BDAR dokumentai,
 • Jums periodiškai el. paštu Jums atsiunčia priminimą, kada reikalinga peržiūrėti konkrečias duomenų apsaugos programos sritis,
 • Vienoje vietoje Jums pateikia klausimynus, būtinus peržiūrai atlikti ir aktualiai būklei užfiksuoti,
 • Tarnauja tarsi "skydas“, kuris patikrinimo atveju, aiškiai ir struktūriškai pateikdamas susistemintą informaciją, gali lengvai padėti įrodyti, kaip laikomasi BDAR reikalavimų.


PrivalumaiPaprasta demonstruoti atitiktį

Aktuali informacija prieinama tada, kada jos reikia. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos patikrinimo atveju ar planuodami biudžetą „po ranka“ turite aiškiai išdėstytą aktualią informaciją apie BDAR reikalavimų laikymąsi.

Atitinka BDAR reikalavimus

Įrankis parengtas sertifikuotų duomenų saugos ir rizikų valdymo ekspertų.

Informaciją pateikia vizualiai

Vizualiai akimirksniu pateikia informaciją apie duomenų apsaugos būklę vienoje vietoje, todėl ypač tinkamas komandos aptarimams. Skirtingomis spalvomis pažymi BDAR dokumentus, kurie dar teisėkūros stadijose, kurie taikomi ir kuriuos būtina atnaujinti.

Pritaikytas komandiniam darbui

Akivaizdu, kad vienas darbuotojas atitikties užtikrinti nepajėgus. Tai komandinis darbas. Įrankis leidžia lengvai dalintis informacija ir skirstyti darbą.

Kompleksinis

Šis įrankis apima ir kitus duomenų apsaugos įrankius, įskaitant: Duomenų apsaugos teisinio reguliavimo stebėjimo įrankis

Integruotas su duomenų saugyklomis

Nesvarbu, ar savo dokumentus laikote Google Docs, Box‘e, Dropbox‘e, įrankis lengvai integruojasi su bet kuria iš populiarių debesyje esančių dokumentų saugyklų ir pateikia vizualią būklės ataskaitą.
Media


Išbandykite nemokamai


Įsitikinkite Allaw išmaniųjų priemonių efektyvumu pasinaudodami 14-kai dienų nemokamai paslaugos Duomenų apsaugos pareigūnas Allaw planu! Tai padaryti galite spausdami "Išbandyti paslaugą" mygtuką.

Išbandyti paslaugą