Išmaniosios Allaw Law-tech ir Reg-Tech priemonės

Duomenų apsaugai ir atitikčiai užtikrinti paprasčiau

Informacija


Neturint tinkamų duomenų apsaugos analitikos ir valdymo įrankių, didžiausi duomenų valdytojų, duomenų tvarkytojų, duomenų apsaugos pareigūnų darbo trūkumai yra didelės darbo sąnaudos, įskaitant laiką, reikalingą pagrindinių rodiklių ataskaitų parengimui. Nėra galimybės gauti atsakymus čia ir dabar, kai reikia pademonstruoti atitiktį arba priimti sprendimus.

Plačiau ...

BDAR paslaugos, atitinkančios verslo veiklos specifiką, procesus nuo šiol gali būti įgyvendinamos daug greičiau. Allaw išmanieji įrankiai skirti padėti organizacijoms greičiau atlikti tvarkomų asmens duomenų inventorizaciją, poveikio duomenų apsaugai vertinimą, kitus duomenų apsaugos procesus ir procedūras. Taip pat stebėti duomenų apsaugos teisėkūros ir organizacijos veiklos organizavimo dokumentų būklę, nedelsiant reaguoti, gavus duomenų subjekto užklausą, įvykus duomenų saugos incidentui.

Kam skirta?

Įmonių vadovybei, duomenų valdytojams, duomenų tvarkytojams, informacijos sausumo vadovams, vidiniams duomenų apsaugos pareigūnams ir visiems organizacijos darbuotojams, atsakingiems už duomenų apsaugą.Allaw sprendimas


"Gėris visada priklauso nuo dviejų sąlygų: nuo įvairios veiklos galutinio tikslo tinkamo iškėlimo ir nuo tinkamų priemonių tam tikslui siekti parinkimo." (Aristotelis)

Mes žinome, kad tik bendradarbiaudami galime sukurti didelius dalykus. Todėl paruošėme mūsų ir Jūsų komandoms šiuos Law-tech bei Reg-tech įrankius, supaprastinančius ir pagreitinančius mūsų bendrą darbą. Užsiprenumeravę Allaw paslaugą, galite naudotis Allaw LegalDesk ir LegalSpaces platformomis bei jose esančiomis priemonėmis.

Kaip tai veikia


Peržiūra
Vienoje vietoje apžvelgiate įmonės veiklos dokumentų būklę
Strategija
Lengvai nustatote teisinės neatitikties sritis ir jas prioritetizuojate
Veiksmų planas
Sudarote veiksmų planą teisinei rizikai sumažinti
Kontrolė
Sekate, kaip įgyvendinamas rizikų valdymo planas

Savybės


  • Interaktyvumas - atsakymai čia ir dabar
  • Automatiškai atnaujinami duomenys iš įvairių šaltinių
  • Greitai įvertinama būklė ir atotrūkis reikalavimams
  • Pasiekiami "pagal poreikį" internetu iš bet kur
  • Patikima ir realaus laiko informacija
  • Integracija su Jūsų turimomis DVS (dokumentų valdymo) ir kitomis sistemomis


Puikūs pagalbininkai Jūsų duomenų apsaugos pareigūnui ir komandai