Ar darbdavys gali naudoti darbuotojų pirštų atspaudus kaip patekimo į darbo vietą ir darbo laiko apskaitos būdą?

1 answer

 1.  
  2
  1
  0

  Remiantis BDAR nuostatomis ir ES priežiūros institucijų praktika manytina, kad darbuotojų pirštų atspaudų naudojimas kaip patekimo į darbo vietą ir darbo laiko apskaitos būdas darbdavio patalpų saugumo ir laiko apskaitos vedimo tikslu būtų neproporcinga priemonė.

  Tam, kad darbdavys galėtų tvarkyti vienus ar kitus darbuotojų asmens duomenis, jis turi turėti tam pagrindą (BDAR 6 str.). Atkreiptinas dėmesys, kad piršto atspaudai yra laikomi biometriniais duomenimis, kurie yra priskiriami prie specialių kategorijų asmens duomenų ir jiems BDAR suteikia ypatingą apsaugą. Šie duomenys gali būti tvarkomi tik esant tam tikroms sąlygoms (BDAR 9 str.), pavyzdžiui, gavus asmens sutikimą. Kaip ne kartą yra akcentuota tiek 29 straipsnio darbo grupės rekomendacijose, tiek ES priežiūros institucijų praktikoje sutikimas darbo teisiniuose santykiuose negali būti laikomas duotu laisva valia, nes darbo santykių šalis sieja subordinaciniai santykiai, todėl šis pagrindas šioje situacijoje būtų netinkamas. Taip pat turėtų būti įvertintas tokios priemonės proporcingumas siekiamiems tikslams bei kitos galimybės šiems tikslams pasiekti netvarkant darbuotojų biometrinių duomenų. Tai galėtų būti padaryta atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimą (PDAV). Biometriniai duomenys galėtų būti naudojami tik tada jeigu būtų nustatytas teisėtas jų tvarkymo pagrindas (BDAR 9 str.) ir pagrįsta, jog tai yra vienintelė priemonė nurodytiems tikslams pasiekti bei imtasi atitinkamų duomenų saugumo priemonių pagal nustatytą rizikos lygį. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis ES priežiūros institucijų praktika paprastai darbuotojų pirštų atspaudų naudojimas yra pripažįstamas neproporcinga ir nebūtina priemone.


  Plačiau apie poveikio duomenų apsaugai vertinimą skaitykite čia. Poveikio duomenų apsaugai proceso palengvinimui, galite susipažinti su susijusiais Allaw išmaniaisiais įrankiais: Poveikio duomenų subjektams vertinimo įrankisGalimų grėsmių nustatymo ir jų atsiradimo tikimybės vertinimo įrankisPriemonė PDAV (poveikio duomenų apsaugai vertinimui) atlikti.


   CommentAdd your comment...