Kaip informuoti darbuotojus apie jų darbo vietoje vykdomą vaizdo stebėjimą?

1 answer

 1.  
  2
  1
  0

  Vadovaujantis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijomis:

  1. darbuotojai turi būti pasirašytinai ar kitu informavimo faktą įrodančiu būdu supažindinti su darbuotojų stebėsenos tvarka (pvz., Vaizdo stebėjimo taisyklėmis), kuriose būtų numatyta kokie darbuotojai, kokiais atvejais ir kokiomis sąlygomis bus stebimi. Ši tvarka turi būti aiški, kad darbuotojai suprastų jų asmens duomenų tvarkymo darbdavio veikloje apimtį, pasekmes ir kad vėliau jiems nebūtų netikėta, kaip naudojami jų asmens duomenys, tokiu būdu užtikrinant tinkamą skaidrumo principo įgyvendinimą.

  2. Taip pat verta nepamiršti, kad darbuotojams reikalinga pateikti pranešimą dėl jų duomenų tvarkymo, atitinkantį BDAR 13 str. nurodytus reikalavimus, t.y., nurodyti kokie duomenys bus tvarkomi (ar tik vaizdo įrašas ar ir garso?) kiek laiko bus saugomi ir kitus susijusius aspektus.

  3. Taip pat vietose, kuriose atliekamas vaizdo stebėjimas turi būti pakabinta informacinė lentelė dėl vykdomo vaizdo stebėjimo.


   CommentAdd your comment...