Kas turėtų būti nurodyta informacinėje lentelėje dėl atliekamo vaizdo stebėjimo?

1 answer

 1.  
  2
  1
  0

  Remiantis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pateikiama informacija duomenų valdytojas privalo užtikrinti, kad prieš patenkant į patalpas ar teritoriją, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas, būtų aiškiai ir tinkamai pateikiama bent ši informacija:

  1. apie vykdomą vaizdo stebėjimą;
  2. duomenų valdytojo juridinio asmens pavadinimas, duomenų valdytojo fizinio asmens vardas ir pavardė, jų kontaktinė informacija (adresas, el. pašto adresas ir (arba) telefono ryšio numeris);
  3. asmens duomenų tvarkymo tikslas;
  4. nuoroda į informacijos šaltinį, kur būtų galima gauti detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą (t. y. BDAR 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją, šio reglamento 15–22 ir 34 straipsniuose nustatytų duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką ir kt.), pavyzdžiui, nuoroda į interneto svetainę, kontaktinis telefonas ar kt.

   CommentAdd your comment...