Kokiais klausimais duomenų apsaugos pareigūnas (DAP) konsultuoja organizaciją, atliekančią poveikio duomenų apsaugai vertinimą (PDAV)?

1 answer

 1.  
  2
  1
  0

  Vadovaujantis 29 straipsnio darbo grupės gairėmis, duomenų valdytojui kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną konsultacijos, be kita ko, rekomenduojama šiais klausimais:

  1. ar atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą;
  2. kokia metodika vadovautis atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimą;
  3. ar poveikio duomenų apsaugai vertinimą atlikti pačioje organizacijoje, ar jį užsakyti;
  4. kokias apsaugos priemones (įskaitant technines ir organizacines priemones) taikyti siekiant sumažinti riziką duomenų subjektų teisėms ir interesams;
  5. ar tinkamai atliktas poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir ar jo išvados (ar toliau tvarkyti duomenis ir kokias apsaugos priemones taikyti) atitinka duomenų apsaugos reikalavimus.

  Plačiau apie Allaw išorinio duomenų apsaugos pareigūno paslaugą skaitykite čia.


   CommentAdd your comment...