Kada reikalinga įtraukti duomenų apsaugos pareigūną į poveikio duomenų apsaugai vertinimo procesą (PDAV)?

1 answer

 1.  
  2
  1
  0

  Duomenų apsaugos pareigūnas turėtų būti įtrauktas į poveikio duomenų apsaugai vertinimo procesą kuo anksčiau. Vadovaujantis 29 straipsnio darbo grupės gairėmis, duomenų valdytojui rekomenduojama kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną dar tik nustatinėjant, ar reikalinga atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą. Tokiu būdu duomenų valdytojas ne tik užtikrins savo pareigos tinkamai ir laiku įtraukti duomenų apsaugos pareigūną į visų su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų nagrinėjimą (BDAR  įgyvendinimą, bet ir galės būti tikras, kad poveikio duomenų apsaugai vertinimo atitiktimi BDAR reikalavimams.


   CommentAdd your comment...