Ar būtina vadovautis duomenų apsaugos pareigūno (DAP) konsultacijomis dėl poveikio duomenų apsaugos vertinimo (PDAV) procese nagrinėjamų klausimų?

1 answer

 1.  
  2
  1
  0

  Atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimo procesą BDAR 35 str. įpareigoja duomenų valdytoją konsultuotis su duomenų apsaugos pareigūnu. Taigi jo, kaip ekspertinių žinių ir prakatinės patirties asmens duomenų apsaugos srityje, turinčio profesionalo konsultacijomis rekomenduojama vadovautis atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimą. Vadovaujantis 29 straipsnio darbo grupės gairėmis jeigu duomenų valdytojas vis dėlto nesutinka su duomenų apsaugos pareigūno suteikta konsultacija, poveikio duomenų apsaugai vertinimo dokumentacijoje, pavyzdžiui, poveikio duomenų apsaugai vertinimo ataskaitoje, turėtų būti raštu konkrečiai pagrįsta, kodėl neatsižvelgta į konsultaciją.


   CommentAdd your comment...