Kokie organizacijos dokumentai nedelsiant privalo būti atnaujinti, pradėjus tvarkyti naujus asmens duomenis?

1 answer

 1.  
  3
  2
  1

  Pasikeitus organizacijos tvarkomų asmens duomenų apimčiai, pavyzdžiui, pradėjus tvarkyti naujus asmens duomenis atnaujintinų organizacijos dokumentų sąrašas priklausys nuo to kuriuose dokumentuose ji yra nurodžiusi savo tvarkomus asmens duomenis.

  Paprastai visais atvejais organizacijos tvarkomi asmens duomenys yra nurodyti duomenų tvarkymo veiklos įrašuose. Juos pildanti organizacija, pasikeitus tvarkomų asmens duomenų apimčiai, turės juos atnaujinti, nurodydama visus tvarkomų asmens duomenų pokyčius.

  Taip pat tvarkomų asmens duomenų sąrašą organizacijos praktikoje neretai pateikia asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ar jų prieduose, interneto svetainės privatumo politikoje ar asmens duomenų apsaugos politikoje. Atititinkamai visi šie dokumentai turės būti atnaujinti organizacijai pradėjus tvarkyti naujus asmens duomenis ar kitaip pasikeitus organizacijos tvarkomų asmens duomenų apimčiai.

  Duomenų apsaugos dokumentų būklę lengvai galite sekti užsisakę Allaw paslaugą ir naudodami Allaw priemonę: Duomenų apsaugos teisinio reguliavimo stebėjimo įrankis.


   CommentAdd your comment...