Kokias pareigas užimantys darbuotojai negali būti skiriami organizacijos duomenų apsaugos pareigūnu (DAP)?

1 answer

 1.  
  3
  2
  1

  Vadovaujantis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) rekomendacijomis interesų konfliktą galinčiomis sukelti pareigybėmis, kurių nerekomenduojama skirti organizacijos duomenų apsaugos pareigūnu (DAP) paprastai laikoma:

  1) Vyresnioji vadovybė, pavyzdžiui, generalinis direktorius, vyriausiasis finansininkas, vyriausiasis gydytojas, rinkodaros vadovas, žmogiškųjų išteklių vadovas, IT padalinio vadovas, audito vadovas, rizikų valdymo vadovas, atitikties vadovas ir kt.

  2) Žemesnio lygio pareigos, jei vykdant tas pareigas arba funkcijas reikia nustatyti duomenų tvarkymo tikslus ir priemones: saugos įgaliotiniai, vadovų pavaduotojai ir kt.


   CommentAdd your comment...