Ar rengiant susitarimus dėl asmens duomenų tvarkymo gali būti naudojamos standartinės sąlygos?

1 answer

 1.  
  2
  1
  0

  Taip, rengiant susitarimus dėl asmens duomenų tvarkymo gali būti naudojamos standartinės sąlygos. Standartinėse sąlygose yra nurodytos nuostatos, kurios reikalingos BDAR atitikčiai, tačiau svarbu pastebėti, kad šias standartines sąlygas reikėtų pritaikyti kiekvienai sudaromai sutarčiai ir į susitarimą įtraukti ne tik standartines sąlygas, bet ir kitas šalims aktualias sąlygas, kurios aptars susitarimo vykdymo eigą. Standartinės sąlygos yra geroji praktika, skirta užtikrinti atitiktį Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau - BDAR) 28 straipsnio reikalavimams, todėl jomis galima vadovautis kaip pavyzdžiu rengiant sutartį tačiau jos neturi privalomos galios.

  2020 m. gruodžio 21 d. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija viešosioms konsultacijoms paskelbė paskelbė Standartinių sutarčių sąlygų tarp duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo pavyzdinę formą, kuri gali būti naudojama rengiant duomenų tvarkymo sutartis. Plačiau apie šias gaires galite skaityti čia.

   CommentAdd your comment...