2
1
0

Pavyzdžiui, ar reikia peržiūrėti visus su tuo susijusius veiklos įrašus ir duomenų tvarkymą, bei duomenis surinktus sunaikinti? Turima omenyje visokie sąrašai apie susirgusius, temperatūrų matavimai,

  CommentAdd your comment...

  1 answer

  1.  
   1
   0
   -1

   20222 m. balandžio 20 d. Vyriausybė savo nutarimu Nr. 378 atšaukė ekstremalią situaciją dėl COVID-19, kuri buvo įvesta nutarimu 2020 m. vasario 26 d. Nr. 152.

   Galiojant šiai situacijai, darbdavio prašymu darbuotojas privalėjo pateikti jam sveikatos apsaugos ministro nustatytą dokumentą, patvirtinantį, kad darbuotojas pasitikrino, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, arba kad darbuotojas yra paskiepytas vakcina, arba kad jis negali pasiskiepyti nuo šios užkrečiamosios ligos dėl medicininių kontraindikacijų, arba kad darbuotojas yra persirgęs šia užkrečiamąja liga.
   Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 str. 8d. numato, kad „šiuose dokumentuose pateiktus asmens duomenis <...> darbdavys tvarko užkrečiamosios ligos, dėl kurios Vyriausybė yra paskelbusi valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, profilaktikos ir kontrolės įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje tikslais. Šie asmens duomenys tvarkomi Vyriausybės paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl užkrečiamosios ligos laikotarpiu."
   Kadangi ekstremali situacija atšaukta, baigėsi teisės aktuose nustatyta prievolė tvarkyti minėtus asmens duomenis, taigi, neliko teisėto minėtų asmens duomenų tvarkymo sąlygos, todėl būtina:

   1. peržiūrėti šių asmens duomenų rinkimo taškus, tvarkymo ir laikymo vietas, laikmenas;
   2. peržiūrėti visus su tuo susijusius veiklos įrašus ir duomenų tvarkymą, bei surinktus duomenis sunaikinti - visokie sąrašai apie susirgusius, temperatūrų matavimai, arba organizuotis kitą pagrindą tokių duomenų rinkimui ir tvarkymui;
   3. panaikinti veiklos įrašą, atsižvelgiant į aukščiau paminėtus teisės aktus.
    CommentAdd your comment...