Kaip darbdavys turi atlyginti žalą darbuotojui patyrus nelaimingą pakeliui į darbą arba iš darbo?

1 answer

 1.  
  2
  1
  0

  Žala už nelaimingą atsitikimą turi būti kompensuojama ne tik tada, kai ji patiriama darbo vietoje, bet ir tuo atveju, jeigu nelaimingas atsitikimas nutinka ne dėl darbuotojo kaltės, įprastiniu tiesioginiu maršrutu jam vykstant į darbą ar grįžtant iš darbo. Tai nurodo LR žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo 4 straipsnio 2 dalis. Tokiu atveju nelaimingas atsitikimas, patirtas pakeliui į darbą arba iš darbo yra prilyginamas nelaimingam atsitikimui darbe. Tačiau tuo atveju, jeigu nelaimingas atsitikimas būtų patirtas nukrypstant nuo tiesioginio maršruto, pavyzdžiui, vykstant po darbo į namus pakeliui būtų sustota prekybos centre, o einant iš prekybos centro būtų patiriamas nelaimingas atsitikimas atsitikimas, tokiu atveju darbdavys žalos atlyginti jau neturėtų.

  Žinoma, kai nelaimingas atsitikimas yra patiriamas pakeliui į darbą arba pakeliui iš darbo, tokiu atveju darbdavys turi teisę į atgręžtinį reikalavimą ir gali reikalauti atlyginti darbdavio patirtas išlaidas iš tikrojo nelaimingo atsitikimo kaltininko. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu darbuotojas, vykdamas į darbą, patektų į autoįvykį, dėl kurio yra kaltas kitas vairuotojas, darbdavys darbuotojui turėtų atlyginti patirtą žalą, tačiau galėtų kreiptis į teismą, kad jam būtų priteista žalos atlyginimo suma iš kaltojo vairuotojo. Tai reiškia, kad darbdavys neturėtų patirti neigiamų finansinių pasekmių, kai darbuotojo patiriama žala yra ne dėl darbdavio, o dėl kitų asmenų kaltės. 

   CommentAdd your comment...