Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Page Banner
imagehttps://allaw.lt/legalspaces/plugins/servlet/rw-resources/layouts/16/images/Duomenu%20apsaugos%20pareigunas%20Allaw%20(2).jpeg
descriptionBDAR įgyvendinimo būklė vienoje vietoje
titleAsmens duomenų apsaugos programos valdymo įrankis

Widget Icon
colororange
sizesmall
iconsuccess
Allaw sprendimas


UI Text Box
sizemedium


Excerpt

Asmens duomenų apsaugos programos valdymo įrankis "BDAR įgyvendinimo būklė vienoje vietoje" leidžia organizacijoms sukurti patikimą duomenų apsaugos infrastruktūrą ir ją valdyti. Įrankis skirtas duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo programų vadovams, duomenų apsaugos pareigūnams ir visiems organizacijos darbuotojams, atsakingiems už duomenų apsaugą greitai apžvelgti pagrindinius savo organizacijos duomenų apsaugos programos rodiklius, įvertinti būklę, matyti atotrūkį nuo BDAR reikalavimų ir užsibrėžtų tikslų. Jo dėka:

  1. Paprasta periodiškai apžvelgti duomenų tvarkymą ir užfiksuoti aktualią duomenų apsaugos programos įgyvendinimo būklę.
  2. Galima akimirksniu sužinoti organizacijos duomenų apsaugos programos būklę ir atotrūkį bei lengvai paskirstyti atotrūkio šalinimo užduotis komandai.UI Expand
titlePlačiau ...


UI Text Box
sizemedium

Asmens duomenų apsaugos programos valdymo įrankis apjungia atskiras BDAR sričių rodiklių, duomenų ataskaitas į gerai organizuotą interaktyvią pateiktį. Jūs turite erdvę, kuri:

  • Leidžia akimirksniu apžvelgti, kaip įgyvendinama BDAR atitiktis ir kiti duomenų apsaugos programos tikslai, kokioje stadijoje BDAR dokumentai,
  • Jums periodiškai el. paštu Jums atsiunčia priminimą, kada reikalinga peržiūrėti konkrečias duomenų apsaugos programos sritis,
  • Vienoje vietoje Jums pateikia klausimynus, būtinus peržiūrai atlikti ir aktualiai būklei užfiksuoti,
  • Tarnauja tarsi "skydas“, kuris patikrinimo atveju, aiškiai ir struktūriškai pateikdamas susistemintą informaciją, gali lengvai padėti įrodyti, kaip laikomasi BDAR reikalavimų.Widget Icon
colororange-light
sizesmall
iconstar
PrivalumaiPaprasta demonstruoti atitiktį

Aktuali informacija prieinama tada, kada jos reikia. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos patikrinimo atveju ar planuodami biudžetą „po ranka“ turite aiškiai išdėstytą aktualią informaciją apie BDAR reikalavimų laikymąsi.

Atitinka BDAR reikalavimus

Įrankis parengtas sertifikuotų duomenų saugos ir rizikų valdymo ekspertų.

Informaciją pateikia vizualiai

Vizualiai akimirksniu pateikia informaciją apie duomenų apsaugos būklę vienoje vietoje, todėl ypač tinkamas komandos aptarimams. Skirtingomis spalvomis pažymi BDAR dokumentus, kurie dar teisėkūros stadijose, kurie taikomi ir kuriuos būtina atnaujinti.

Pritaikytas komandiniam darbui

Akivaizdu, kad vienas darbuotojas atitikties užtikrinti nepajėgus. Tai komandinis darbas. Įrankis leidžia lengvai dalintis informacija ir skirstyti darbą.

Kompleksinis

Šis įrankis apima ir kitus duomenų apsaugos įrankius, įskaitant: Duomenų apsaugos teisinio reguliavimo stebėjimo įrankis

Integruotas su duomenų saugyklomis

Nesvarbu, ar savo dokumentus laikote Google Docs, Box‘e, Dropbox‘e, įrankis lengvai integruojasi su bet kuria iš populiarių debesyje esančių dokumentų saugyklų ir pateikia vizualią būklės ataskaitą.

Widget Icon
colororange-light
sizesmall
iconcamera-video
Media


UI Text Box

Widget Icon
colororange-light
sizesmall
iconsign-in
linkhttps://allaw.lt/legalspaces/display/DAPaaS/questions/all
Išbandykite nemokamai


UI Text Box
sizemedium
typeinfo

Įsitikinkite Allaw išmaniųjų priemonių efektyvumu pasinaudodami 14-kos kai dienų nemokamu Allaw nemokamai paslaugos Duomenų apsaugos pareigūno kaip paslaugos pareigūnas Allaw planu! Tai padaryti galite spausdami "Išbandyti nemokamaipaslaugą" mygtuką.

UI Button
colorblue
sizelarge
iconlink
tooltipIšbandykite DAP paslaugą 14 dienų visiškai nemokamai
titleIšbandyti nemokamaipaslaugą
urlhttps://allaw.lt/clients/cart.php?gid=49
Widget Icon
colororange-light
sizesmall
iconbook
Gerosios praktikos


UI Expand
titleDažniausiai užduodami klausimai...

Questions List
filterpopular
limit3
topicbdar
Widget Icon
colororange-light
sizesmall
iconblog
linkhttps://allaw.lt/legalspaces/plugins/lively/blog/all.action
S
usijusios naujienos


Lively Blog Posts
layoutimage-left
max3
spacesATN


...