Alternative legal and compliance services developed by Juridicon

 
 

Poveikio verslui vertinimas

Home > Poveikio verslui vertinimas
 
Posted by on 16 kovo, 2020 in |
Poveikio verslui vertinimas (PVV) nustato verslo funkcijos ir proceso sutrikimo pasekmes bei surenka informaciją, reikalingą atkūrimo strategijoms kurti. Atlikdamas rizikos vertinimą organizacijos rizikos vadovas kartu su organizacijos vadovais, įmonės teisės departamento vadovu ar įmonės teisininku nustato galimus nuostolių scenarijus.

Veiklą, kaip rodo Covid-19 pandemijos situacija, gali nutraukti ne tik prekių ar paslaugų tiekėjo žlugimas arba atidėtas pristatymas. Atsižvelgiama į daugybę galimų scenarijų.

Poveikio verslui valdymas Allaw
Poveikio verslui vertinimas (PVV)

Poveikio įvertinimas

PVV turėtų nustatyti veiklos ir finansinį poveikį, atsirandantį dėl verslo funkcijų bei procesų sutrikdymo. Turėtų būti apsvarstytas poveikis:

  • Prarasti pardavimai ir pajamos
  • Pavėluoti pardavimai ar pajamos
  • Padidėjusios išlaidos
  • Reguliavimo baudos
  • Sutartinės baudos arba sutartinių premijų praradimas
  • Kliento nepasitenkinimas ar trūkumai
  • Naujų verslo planų vėlavimas
  • Sutrikimo laikas ir trukmė

Poveikio verslui vertinimo (PVV) vedimas

Rizikų vadovas naudoja PVV klausimynus tam, kad apklaustų vadovus ir kitus verslo dalyvius. Apklausiami tiek, kurie turi išsamių žinių apie tai, kaip verslas gamina savo produktus ar teikia paslaugas. Prašoma jų nustatyti galimą poveikį, jei nutrūktų verslo funkcija ar procesas, už kurį jie atsakingi. PVV taip pat turėtų nustatyti svarbiausius verslo procesus ir išteklius, reikalingus verslui toliau veikti skirtingais lygmenimis.

Poveikio verslui vertinimo (PVV) dokumentavimas

Poveikio verslui vertinimas (PVV) dokumentuojamas Poveikio verslui vertinimo išvadoje (ataskaitoje).