allaw.lt privatumo politika

Privatumopolitika.lt yra pagalbos duomenų subjektams portalas. Čia pateikiamos privatuma politikos (informaciniai pranešimai) UAB "Juridicon" duomenų subjektams:

Šio portalo tikslas

  • Informuoti - informuoti duomenų subjektus, kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys
  • Paaiškinti - kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais