Svarbu

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą, lankydami https://allaw.lt interneto svetainę, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti minėtoje svetainėje, nesinaudoti jos turiniu ir/ar paslaugomis.

Paskutinį kartą atnaujinta:  2022.11.19 23:22

Ši Interneto svetainės www.allaw.lt privatumo ir slapukų politika (toliau – Politika) taikoma tais atvejais, kai lankotės UAB "Juridicon" interneto svetainėje www.allaw.lt Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse, patekdami per interneto svetainę www.allaw.lt.

Mūsų interneto svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, gairių ir rekomendacijų.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo Svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Jūsų duomenų saugumui užtikrinti taikomos visos protingos techninės ir organizacinės priemonės.

Ši Politika yra peržiūrima ir, nustačius poreikį, atnaujinama ne rečiau kaip kartą per pusę metų.

Kas atsakingas už Jūsų asmens duomenų tvarkymą?

Info

Mes – UAB „JURIDICON“ (toliau – „JURIDICON“, „Mes“, „Duomenų valdytojas“) esame atsakingi už Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojo duomenys:

Kodas: 121125428,

Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Totorių g. 5-7,

Tel. nr. +370 5 269 11 00,

El. p. dap@juridicon.lt arba pateikiant užklausą

Už asmens duomenų apsaugą atsakingas asmuo, jo kontaktai:  

El. p. dap@juridicon.lt 

Kokiais būdais ir kokią informaciją apie Jus renkame?

Mes renkame informaciją, kurią:

Jūs mums sąmoningai pateikiate:
 • pildydami kontaktinę formą,
 • teikdami užklausą,
 • naudodami tiesioginio pokalbio internetu funkciją,
 • sukurdami paskyrą,
 • teikdami užsakymą,
 • užsiprenumeruodami naujienlaiškį,
 • pildydami apklausą,
 • pildydami klausimyną,
 • registruodamiesi konsultacijai (susitikimui),
Priklausomai nuo to kurį aukščiau nurodytą veiksmą atliekate, Jūs mums pateikiate  savo kontaktinius duomenis, tokius kaip:
 • vardas, pavardė,
 • elektroninio pašto adresas,
 • telefono numeris,
 • Jūsų adresas,
 • ar kiti asmens duomenys, kuriuos savo nuožiūra nurodote atlikdami aukščiau nurodytus veiksmus.
Mūsų serveriai automatiškai įrašo, t.y., informaciją, kurią siunčia Jūsų naršyklė, kai lankotės mūsų svetainėje, pvz.:
 • Jūsų įrenginio IP adresą,
 • naršyklės tipą ir versiją,
 • operacinės sistemos tipą ir versiją,
 • kalbos nuostatas,
 • tinklalapį, kuriame lankėtės prieš apsilankydami mūsų Svetainėje,
 • mūsų Svetainės puslapius, kuriuose lankėtės,
 • kiek laiko praleidote naršydami tuose puslapiuose,
 • kokios informacijos ieškojote mūsų Svetainėje,
 • prisijungimo laiką ir
 • kitus statistinius duomenis.

Kokiais tikslais ir kokiu pagrindu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis ir kiek laiko juos saugome?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis žemiau nurodytais atvejais:

Naršymas mūsų Svetainėje

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Kai naršote mūsų serveriai automatiškai įrašo Jūsų įrenginio IP adresą, naršyklės tipą ir versiją, operacinės sistemos tipą ir versiją, šalį, iš kurios naršote, tinklalapį, kuriame lankėtės prieš apsilankydami mūsų Svetainėje, mūsų Svetainės puslapius, kuriuose lankėtės, kiek laiko praleidote naršydami tuose puslapiuose, kokios informacijos ieškojote mūsų Svetainėje, prisijungimo laiką, nuorodą iš kokios kitos svetainės/puslapio prisijungėte prie mūsų Svetainės, kompiuterio ekrano įstrižainę ir kitus statistinius duomenis.

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis ir koks yra šių duomenų tvarkymo pagrindas?

Aukščiau nurodytus duomenis tvarkome Jūsų naršymo patirties gerinimo, svetainės tobulinimo, klientų aptarnavimo gerinimo tikslais. Šiuos duomenis tvarkome Jūsų sutikimo* pagrindu, kai pasirenkate, jog sutinkate su mūsų slapukų nustatymais.

Koks yra šių duomenų saugojimo laikotarpis?

Šiuos duomenis saugome 9 mėnesius.

Kontaktinės formos pildymas

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Savo Svetainėje jos lankytojams suteikiame galimybę su mumis susisiekti ir pateikti savo klausimus užpildant mūsų kontaktinę formą. Užpildydami kontaktinę formą Jūs nurodote savo vardą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis ir koks yra šių duomenų tvarkymo pagrindas?

Aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome susisiekimo su Jumis tikslu, siekdami atsakyti į Jūsų klausimus. Šiuos duomenis tvarkome teisėto intereso susiekti su Jumis ir atsakyti į Jūsų mums užduotus klausimus pagrindu.

Koks yra šių duomenų saugojimo laikotarpis?

Šiuos duomenis saugome tol, kol Jums bus atsakyta į Jūsų klausimus ir gautas Jūsų atsiliepimas, bet ne ilgiau kaip 12 mėn.

Užklausos pateikimas

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Savo Svetainėje jos lankytojams suteikiame galimybę pateikti mums užklausą. Pateikdami mums užklausą Jūs nurodote savo vardą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis ir koks yra šių duomenų tvarkymo pagrindas?

Aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome susisiekimo su Jumis tikslu, siekdami atsakyti į Jūsų užklausą. Šiuos duomenis tvarkome teisėto intereso susiekti su Jumis ir atsakyti į Jūsų mums užduotus klausimus pagrindu.

Koks yra šių duomenų saugojimo laikotarpis?

Šiuos duomenis saugome tol, kol Jums bus atsakyta į užklausą ir gautas Jūsų atsiliepimas, bet ne ilgiau kaip 12 mėn.

Tiesioginis pokalbis internetu

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Savo svetainėje galime suteikti galimybę tiesiogiai su mumis bendrauti internetu (pvz. naudojant "Livechat" priemonę). Tiesioginio pokalbio internetu metu mums pateikiate savo vardą ir elektroninio pašto adresą.

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis ir koks yra šių duomenų tvarkymo pagrindas?

Aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami atsakyti į Jūsų klausimus. Šiuos duomenis tvarkome teisėto intereso susiekti su Jumis ir atsakyti į Jūsų mums užduotus klausimus pagrindu.

Koks yra šių duomenų saugojimo laikotarpis?

Šiuos duomenis saugome tol, kol pateikiame Jums atsakymus į Jūsų užduotus klausimus.

Jūsų paskyros mūsų Svetainėje sukūrimas

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Savo Svetainėje jos lankytojams, užsakantiems mūsų paslaugas ar prekes, suteikiame galimybę turėti savo paskyrą. Susikurdami paskyrą mūsų Svetainėje mums pateikiate savo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Savo paskyroje Jūs galite pateikti užklausą, užbaigti užsakymus ir pradėti naujus užsakymus.

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis ir koks yra šių duomenų tvarkymo pagrindas?

Aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų paskyros administravimo tikslu. Šiuos duomenis tvarkome Jūsų sutikimo* pagrindu.

Koks yra šių duomenų saugojimo laikotarpis?

Saugosime Jūsų informaciją tol, kol Jūsų paskyra bus aktyvi arba kol bus suteiktos Paslaugos. Jums ištrynus tam tikrą informaciją iš savo paskyros, ji gali likti mūsų privačiuose registruose. Mes išsaugosime ir naudosime šią Jūsų informaciją teisiniams įsipareigojimams vykdyti, ginčams spręsti ir susitarimams vykdyti.

Paslaugų ir prekių užsakymas

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Savo Svetainėje jos lankytojams suteikiame galimybę užsakyti mūsų paslaugas ir prekes. Atlikdami užsakymą mums pateikiate savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, mūsų serveriai automatiškai užfiksuoja Jūsų IP adresą.

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis ir koks yra šių duomenų tvarkymo pagrindas?

Aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų užsakymo įvykdymo tikslu. Šiuos duomenis tvarkome sutarties ir Jūsų sutikimo* pagrindu.

Koks yra šių duomenų saugojimo laikotarpis?

Šie Jūsų duomenys saugomi tol, kol suteikiame Jums Paslaugas arba jeigu Paslaugas užsakėte naudodamiesi savo paskyra mūsų Svetainėje, tol kol aktyvi Jūsų paskyra.

Naujienlaiškio prenumerata

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Savo Svetainėje jos lankytojams suteikiame galimybę užsisakyti mūsų naujienlaiškį. Norėdami užsisakyti mūsų naujienlaiškį Jūs pateikiate mums savo elektroninio pašto adresą, kuriuo norėtumėte gauti naujienlaiškį.

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis ir koks yra šių duomenų tvarkymo pagrindas?

Aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome naujienų Jums pateikimo tikslu. Šiuos duomenis tvarkome Jūsų sutikimo* pagrindu.

Koks yra šių duomenų saugojimo laikotarpis?

Šiuos Jūsų duomenis saugome tol, kol neatsisakote mūsų naujienlaiškio prenumeratos. Tą galite padaryti laikydamiesi gautame elektroniniame laiške, kuriuo siunčiame Jums naujienlaiškį, nurodytų atsisakymo instrukcijų arba susisiekę su mumis, pateikdami  užklausą.

Klausimynų pildymas

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Savo Svetainėje jos lankytojams suteikiame galimybę užpildyti klausimynus. Pildydami klausimynus mums pateikiate savo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis ir koks yra šių duomenų tvarkymo pagrindas?

Aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome susisiekimo su Jumis tikslu, siekdami atsakyti į Jūsų klausimus, pakomentuoti Jūsų užpildytus klausimynus, pateikti Jums mūsų paslaugų pasiūlymą. Šiuos duomenis tvarkome Jūsų sutikimo* ir sutarties pagrindu.

Koks yra šių duomenų saugojimo laikotarpis?

Jeigu užsakote mūsų paslaugas šiuos duomenis saugome tol, kol Jums bus suteiktos Paslaugos pagal Jūsų atsakytus klausimynus ir 10 metų po sutarties pasibaigimo. Jeigu mūsų paslaugų neužsakote aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis saugome tol, kol bus atsakyta į Jūsų klausimus ir gautas Jūsų atsiliepimas, bet ne ilgiau kaip 9 mėn.

Susitikimų paskyrimas

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Savo svetainėje galime suteikti galimybę suplanuoti susitikimą su mūsų advokatais ir teisininkais. Registruodamiesi susitikimui Jūs mums pateikiate savo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis ir koks yra šių duomenų tvarkymo pagrindas?

Aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami su Jumis susiekti jeigu keistųsi susitikimo su Jumis laikas ar kitos aplinkybės. Šiuos duomenis tvarkome Jūsų sutikimo* pagrindu.

Koks yra šių duomenų saugojimo laikotarpis?

Šiuos duomenis saugome tol, kol įvyksta susitikimas su Jumis arba susitikimas atšaukiamas ar dėl kitokių aplinkybių neįvyksta.

Apklausos pildymas

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Savo Svetainėje jos lankytojams galime suteikti galimybę užpildyti apklausą. Tokiu atveju Jūs mums pateikiate savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis ir koks yra šių duomenų tvarkymo pagrindas?

Aukščiau nurodytus Jūsų duomenis tvarkome siekdami pagerinti Jūsų naršymo patirtį, suteikti Jums konsultaciją. Šiuos duomenis tvarkome teisėto intereso gerinti klientų aptarnavimą ir Jūsų sutikimo* pagrindu.

Koks yra šių duomenų saugojimo laikotarpis?

Šiuos duomenis saugome 3 mėnesius.

Kokybės užtikrinimas

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Siekdami gerinti klientų aptarnavimą galime stebėti ir saugoti elektroninius laiškus tarp Jūsų ir Jums paslaugas teikiančių JURIDICON teisininkų, todėl tvarkome Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ar kitus asmens duomenis, kuriuos pateikiate mums atsiųstame elektroniniame laiške.

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis ir koks yra šių duomenų tvarkymo pagrindas?

Aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami gerinti klientų aptarnavimą, tai atliekame su Jumis sudarytos sutarties arba teisėto mūsų intereso užtikrinti kokybišką klientų aptarnavimą pagrindu.

Koks yra šių duomenų saugojimo laikotarpis?

Jeigu esate su mumis sudarę sutartį šiuos duomenis saugome mūsų sutarties su Jumis galiojimo laikotarpį ir 10 metų po sutarties pasibaigimo. Jeigu sutarties su mumis nesate sudarę aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis saugome tol, kol atsakome į Jūsų užklausą ar kitus klausimus, bet ne ilgiau kaip 12 mėn.⃰ Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, atvejais. Atšaukti savo sutikimą galite susisiekę su mumis, pateikdami užklausą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Duomenų saugumo pažeidimų tyrimas

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Siekdami reaguoti į gautą pranešimą apie galimą duomenų saugumo pažeidimą, jį įvertinti, tvarkome Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ar kitus asmens duomenis, kuriuos pateikiate mums užpildytoje formoje.

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis ir koks yra šių duomenų tvarkymo pagrindas?

Aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami reaguoti į gautą pranešimą apie galimą duomenų saugumo pažeidimą, jį įvertinti sutarties su Jūsų darboviete pagrindu.

Koks yra šių duomenų saugojimo laikotarpis?

Pranešimo formoje pateikti asmens duomenys saugomi kol galioja paslaugų sutartis su Jūsų darboviete.

Pažeidimų tyrimas (pranešėjų apsauga)

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Siekdami identifikuoti asmenį sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo, tvarkome asmens duomenis, kuriuos pateikiate mums užpildytoje formoje.

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis ir koks yra šių duomenų tvarkymo pagrindas?

Aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome sutarties su Jūsų darboviete pagrindu.

Koks yra šių duomenų saugojimo laikotarpis?

Pranešimo formoje pateikti asmens duomenys saugomi 3 metus nuo jų gavimo dienos.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti),
 • Reikalauti, kad mes ištaisytumėme arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildytumėme neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisė ištaisyti),
 • Reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis (teisė „būti pamirštam“),
 • Reikalauti, kad mes apribotumėme Jūsų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti),
 • Reikalauti, kad mes perkeltumėme Jūsų asmens duomenis (teisė į duomenų perkeliamumą),
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara,
 • Paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, https://www.ada.lt/ nurodyta tvarka.

Užklausą dėl pirmų šešių aukščiau nurodytų savo teisių galite pateikti susisiekę mūsų kontaktais (juos rasite šios Politikos skiltyse „Kas yra atsakingas už Jūsų duomenų tvarkymą?“ ir „Susiekite su mumis“) arba pateikdami mums prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę. Mes atsakysime į Jūsų užklausą per 30 dienų. Siekdami užtikrinti Jūsų privatumą ir saugumą, taip pat imsimės reikiamų veiksmų, kad patvirtintume Jūsų tapatybę.Informuojame, kad tais atvejais, kai tvarkome Jūsų duomenis Jūsų sutikimo pagrindu Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Atšaukti savo sutikimą galite susisiekę mūsų kontaktais arba pateikdami užklausą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Vaikų naršymas mūsų svetainėje

Mūsų Svetainė skirta suaugusiems, todėl nerenkame jokios asmeninės informacijos iš vaikų iki 16 metų amžiaus. Jei esate jaunesnis nei 16 metų, prašome neteikti jokios asmeninės informacijos per mūsų Svetainę. Mes skatiname tėvus ir teisėtus globėjus stebėti jų vaikų naudojimąsi internetu ir padėti įgyvendinti šią Politiką, nurodant savo vaikams niekada neteikti asmeninės informacijos per mūsų Svetainę be tėvų ar teisėtų globėjų  sutikimo. Susisiekite su mumis, jei turite pagrindo manyti, kad vaikas iki 16 metų teikia mums savo asmeninę informaciją per mūsų Svetainę.

Naujienlaiškiai

Mūsų Svetainėje siūlome elektroninius naujienlaiškius, kuriuos galite užsiprenumeruoti bet kuriuo metu. Galite atsisakyti mūsų naujienlaiškio ar rinkodaros tikslais siunčiamų elektroninių laiškų laikydamiesi gautame elektroniniame laiške nurodytų atsisakymo instrukcijų arba susisiekę su mumis, pateikdami užklausą.

Kokybės užtikrinimas

JURIDICON telefoninių pokalbių neįrašinėja. Tačiau įprastai savo verslo praktikoje JURIDICON gali stebėti ir saugoti elektroninius laiškus tarp Jūsų ir JURIDICON  teisininkų ar kitų specialistų mokymo ir kokybės užtikrinimo tikslais. Patvirtinimą dėl informacijos rinkimo gausime Jums spustelėjus ant elektroniniame laiške pateikto turinio. Tai padės mūsų bendravimą paversti kokybiškesniu.

Slapukai

Svetainė naudoja „slapukus“ siekiant gerinti Jūsų naršymo patirtį. Slapukas yra tekstinis failas, kurį tinklalapio serveris patalpina Jūsų kompiuterio standžiajame diske. Slapukai nenaudojami programoms ar virusams Jūsų kompiuteryje paleisti. Slapukai yra unikaliai priskirti tik Jums, juos žiniatinklio serveris gali atpažinti tik tame domene, kuris Jums priskyrė slapuką. Galime naudoti slapukus siekdami rinkti, saugoti ir stebėti informaciją statistikos tikslais ar Svetainės funkcijoms vykdyti. Galite priimti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau įprastai galite pakeisti naršyklės nustatymus, jei norite, kad slapukai būtų atmesti. Jei nuspręsite atsisakyti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis visomis Svetainės funkcijomis.

Reklama

Galime rodyti internetines reklamas ir dalintis suvestine ir asmens neidentifikuojančia Jūsų informacija. Šią informaciją renkame registracijos proceso metu arba per internetines apklausas ir reklamines akcijas. Mes nesidaliname asmenį identifikuojančia klientų informacija su reklamuotojams. Kai kuriais atvejais mes galime naudoti suvestinę ir asmens neidentifikuojančią informaciją, kad reklama būtų pritaikyta tikslinei auditorijai.

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis galime perduoti įstatymų reikalavimų vykdymo arba tinkamo paslaugų suteikimo ir prekių pristatymo/užsakymo įvykdymo tikslais:

 • advokatui Laimonui Marcinkevičiui, kitiems Advokatų kontoros Marcinkevičius ir partneriai JURIDICON advokatams, taip pat kitiems patikimiems teisininkams, su kuriais esame sudarę sutartis ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugoms teikti/Jūsų užsakymams įgyvendinti,
 • jei to reikalaujama arba leidžiama įstatymų numatyta tvarka, pavyzdžiui, teisėsaugos ar kitų valstybės institucijų reikalavimu, ir kai tikime, kad atskleidimas yra būtinas Jūsų, mūsų ar kitų asmenų teisėms, saugumui apsaugoti, sukčiavimo atvejams tirti ar valstybinių institucijų prašymams patenkinti,
 • tik patikimoms kitoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina prekėms pristatyti ir paslaugoms teikti/Jūsų užsakymams įgyvendinti, pavyzdžiui, kurjerių, garantinio aptarnavimo paslaugas teikiančioms bendrovėms,

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami už Europos Sąjungos ribų, Svetainės prieglobos (angl. hosting) partnerių ir kitų šalių, kurios padeda mums administruoti Svetainę, atlikti mūsų veiklą ar aptarnauti mūsų vartotojus šioms šalims sutikus laikyti šią informaciją konfidencialia.Be jūsų sutikimo neteikiame asmens duomenų trečiosioms šalims rinkodaros tikslais. Jei išreiškiate susidomėjimą trečiosios šalies pasiūlymu arba įsigyjate paketą, į kurį įeina trečiosios šalies pasiūlymas, trečiajai šaliai galime pateikti tik tą Jūsų asmeninę informaciją, kuri yra susijusi su Jūsų pasirinktu pasiūlymu. Vis dėlto asmens neidentifikuojanti lankytojų informacija gali būti pateikta kitoms šalims rinkodaros, reklamos ar kitais tikslais.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų Svetainėje pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, kurios mums nepriklauso ar kurių neadministruojame. Mes neprisiimame atsakomybės už tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politiką. Atkreipkite dėmesį, kad kai esate nukreipiami iš mūsų Svetainės į kitas svetaines, perskaitykite kiekvienos svetainės, kurioje gali būti renkami Jūsų asmens duomenys, privatumo politiką.

Informacijos saugumas

Saugome Jūsų pateiktą informaciją kompiuterių serveriuose kontroliuojamoje ir saugioje aplinkoje, bei imamės kitų reikiamų organizacinių ir techninių saugumo priemonių siekdami apsaugoti Jūsų asmens duomenis  nuo atsitiktinio ar neteisėto Jūsų duomenų naudojimo, keitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar neteisėtos prieigos. Jūsų asmeninė informacija laikoma saugiame tinkle ir yra prieinama tik ribotam asmenų skaičiui, kurie turi specialias teises naudotis tokiomis sistemomis ir privalo laikyti šią informaciją konfidencialia. Be to, visa Jūsų pateikiama viešai neskelbtina/kredito informacija yra užkoduota naudojant „Secure Socket Layer“ (SSL) technologiją. Tačiau negalime užtikrinti, kad duomenys nebus perduoti internetu ar belaidžiu ryšiu.

Todėl mums stengiantis apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją, Jūs pripažįstate, kad- yra saugumo ir privatumo apribojimų internete, kurie nuo mūsų nepriklauso,- negalima užtikrinti visos informacijos ir duomenų, kuriais keičiamasi tarp Jūsų ir mūsų interneto svetainės, saugumo, vientisumo ir privatumo ir- nepaisant visų pastangų, bet kokia tokia informacija ir duomenys gali būti neteisėtai peržiūrėti ar pakeisti trečiosios šalies.

Duomenų saugumo pažeidimas

Tuo atveju, jei sužinome, jog  Svetainės saugumas buvo pažeistas arba asmeninė mūsų Svetainės vartotojų informacija buvo atskleista nesusijusioms trečiosioms šalims dėl išorinės veiklos, įskaitant (bet neapsiribojant) saugumo atakų ar sukčiavimo atvejus, mes imsimės reikiamų priemonių, įskaitant (bet neapsiribojant) tyrimus ir ataskaitas, taip pat teisėsaugos institucijų informavimą ir bendradarbiavimą su jomis.Duomenų saugumo pažeidimo atveju stengsimės informuoti paveiktus asmenis, jei manysime, kad dėl pažeidimo vartotojas gali patirti žalą, arba jei informavimas būtinas teisės aktų nustatyta tvarka. Tokiu atveju paskelbsime pranešimą Svetainėje, susisieksime su Jumis elektroniniu paštu, telefonu arba paštu.Jeigu manote, kad su Jumis susijęs duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Politikos pakeitimai ir papildymai

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šią Politiką Svetainės ar Paslaugų atžvilgiu. Pakeitimai įsigalioja paskelbus atnaujintą šios Politikos versiją Svetainėje. Patalpinę atnaujintą versiją per 1 darbo dieną pakeisime puslapio viršuje nurodytą atnaujinimo datą ir apie tai, kad galite susipažinti su atnaujinta versija informuosime Jus elektroniniu paštu (jei Jūsų elektroninis paštas mums bus žinomas). Tolesnis Svetainės naudojimas po tokių pakeitimų reiškia, kad su jais sutinkate. Norėdami gauti daugiau informacijos, nedvejodami siųskite savo klausimus užpildę kontaktinę formą.


Kontaktai

Jei turite klausimų dėl šios Politikos, susisiekite su mumis bet kuriuo Jums patogiu būdu. Susisiekti galite ir "gyvai" ekrano dešinėje apačioje:

Kilus klausimams ar norėdami įgyvendinti savo teises, susisiekite su mumis el. paštu dap@juridicon.lt arba atvykite Mūsų buveinės adresu Totorių g. 5-7, LT-01121 Vilnius.