Ieškote pagalbos, "kaip atlikti" konkretų veiksmą?

Temos

Duomenų subjekto žodynėlis

Sąvokos ir sutrumpinimai

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Kaip nustatyti duomenų tvarkymo teisinį pagrindą

Privatumo pranešimai

Šios gairės skirtos bet kuriam organizacijos personalui, kuris turi įsitikinti, kad turi atitinkamą privatumo pranešimą.

Specializuoti gidai 🔒

Čia talpinamos specializuotos duomenų apsaugos pareigūno parengtos gairės

Dalijimasis asmens duomenimis 🔒

Šiuose puslapiuose paaiškinama, kaip organizacijos darbuotojai turėtų spręsti neįprastas užklausas, kad galėtų dalytis asmens duomenimis

Socialinė žiniasklaida ir duomenų apsauga 🔒

Socialinė žiniasklaida yra svarbi priemonė darbuotojams, tačiau naudojant reikia laikytis duomenų apsaugos reikalavimų.

Noriu...

Susisiekime

Susisiekime