Jei norite susipažinti su savo duomenimis, patikrinti jų tikslumą ir prireikus juos ištaisyti, įgyvendinti kitas savo teises, užpildykite šią formą. Nurodykite kuo daugiau informacijos ir pateikite ja mums. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės išspręsti visus klausimus. 

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma