Info

Naudokite šią formą, jei norite susipažinti su savo duomenimis, patikrinti jų tikslumą ir prireikus juos ištaisyti, įgyvendinti kitas savo teises, susijusias su organizacijos atliekamu duomenų tvarkymu.


This page contains macros or features from a plugin which requires a valid license.

You will need to contact your administrator.

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma
Organizacija

Čia nurodykite Organizacijos, kuriai teikiate prašymą pavadinimą ir adresą:

Nurodykite Organizacijos, kuriai teikiate prašymą, pavadinimą

Nurodykite Organizacijos, kuriai teikiate prašymą, adresą

Pareiškėjas

Čia nurodykite savo identifikavimo duomenis ir tuos kontaktinius duomenis, kaip norite, kad su Jumis susisiektume

Nurodykite savo identifikavimo duomenis

Jei pageidaujate, nurodykite savo adresą

Jei pageidaujate, nurodykite savo tel. numerį

Jei pageidaujate, nurodykite savo el. pašto adresą

Jeigu prašymą pateikia Duomenų subjekto atstovas, nurodyte savo duomenis ir atstovavimo pagrindą

Prašymas
Tinkamus langelius pažymėkite

Nurodykite, ko konkrečiai prašote ir pateikite kiek įmanoma daugiau informacijos, kuri leistų tinkamai įgyvendinti Jūsų teisę(-es):

Nurodykite, ko konkrečiai prašote ir pateikite kiek įmanoma daugiau informacijos, kuri leistų tinkamai įgyvendinti Jūsų teisę
Pateikimas

Spauskite žemiau "Pateikti", jeigu norite pateikti. Jeigu dar abejojate, spauskite "Atmesti". Taip pat galite šią formą eksportuoti į PDF, užpildyti ir pateikti vėliau.