Šios gairės skirtos projektų vadovams, koordinatoriams, duomenų apsaugos čempionams, norintiems įgyvendinti projektą asmens duomenų apsaugos srityje pagal gerasias atitikties projektų valdymo praktikas.

Tokių projektų pavyzdžiai gali būti:

  1. BDAR atitikties projektas
  2. Privatumo vadybos sistemos diegimo projektas
  3. Tvarkomų asmens duomenų inventorizacijos projektas
  4. Poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) projektas
  5. Pasirengimo perduoti asmens duomenis į trečiąsias šalis projektas  ir kt.

Kaip atlikti

Šioje gairėje paaiškinami pagrindiniai veiksmai, kurių reikia imtis, kad inicijuotumėte, suplanuotumėte ir įgyvendintumėte duomenų apsaugos projektą. Šie veiksmai trumpai apibendrinti čia:

Prisijunkite, kad matytumėte turinį.

Dokumentai

Susisiekime


Daugiau apie paslaugą

Papildoma informacija