Managed legal and compliance services

 
 

„ChatGPT“ – ne tik naudingos įžvalgos, bet ir privatumo rizika

Home > „ChatGPT“ – ne tik naudingos įžvalgos, bet ir privatumo rizika
 
ChatGBT privatumo rizika
Turbūt visi girdėjome apie „ChatGPT“ –  dirbtiniu intelektu pagrįstą kalbos modelį, sukurtą „OpenAI“, kuris buvo pristatytas 2022 m. lapkritį ir jau sulaukė milijonų vartotojų. Pradinis tikslas buvo „ChatGPT“ padėti vartotojams atlikti kasdienę veiklą, pvz., rengti treniruočių planus, receptus ir eilėraščius, be kitas asmenines užduotis. Tačiau „ChatGPT“ naudojimas išsiplėtė ir kai kur pradėjo apimti su darbu susijusią veiklą. Įmonių, įstaigų darbuotojai šią priemonę pradėjo naudoti faktų tikrinimui, tekstų rengimui, netgi programiniam kodui optimizuoti. Tačiau tam, kad įmonei, įstaigai nekiltų teisinė atsakomybė už privatumo ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų nesilaikymą, būtina imtis tam tikrų žingsnių.

„ChatGPT“ kelia duomenų privatumo riziką

Kaip AI kalbos modelis, „ChatGPT“ sukurtas apdoroti ir generuoti kalbą pagal gaunamą įvestį. Nors „ChatGPT“ yra sudėtingas įrankis, galintis suteikti naudingų įžvalgų ir atsakymų, jis savaime nėra pritaikytas tvarkyti neskelbtiną informaciją. Kitaip sakant, „ChatGPT“ paslapčių saugoti nemoka. Todėl jokios konfidencialios informacijos, ypač sudarančios komercinę paslaptį, sveikatos ar finansinių duomenų su juo dalintis nereikėtų.

Kadangi „ChatGPT“ yra skaitmeninis įrankis, kurį gali pasiekti kiti, griežtai draudžiama su juo dalytis konfidencialia informacija ir asmens duomenimis. Egzistuoja pavojus, kad informacija gali būti atskleista arba netinkamai panaudota dėl saugumo pažeidimo arba dėl to, kad prie jos gali patekti trečiosios šalys.

Tinkamas „ChatGPT“ naudojimas darbe

Pirmiausia įmonės turėtų įsivertinti, ar „ChatGPT“ reikalingas jų darbe, ar gali darbuotojams greičiau padėti atlikti tam tikras užduotis. Taip pat vertėtų atlikti „ChatGPT“ naudojimo poveikio duomenų apsaugai vertinimą, kadangi tai nauja technologija ir būtina įvertinti, kokią riziką šios priemonės naudojimas gali sukelti fizinių asmenų teisėms bei laisvėms. Galite tekti atnaujinti įmonės privatumo politiką. Bet kuriuo atveju, siekiant valdyti „ChatGPT“ keliamus pavojus rekomenduojama pasirengti ir pasitvirtinti įmonėje „ChatGPT“ naudojimo tvarkos aprašą, kuris apimtų bent šiuos aspektus:

  • 1. Leidžiamas naudojimas. Darbuotojai turi teisę naudoti „ChatGPT“ tik su darbu susijusiais konkrečiai apibrėžtais tikslais. Priklausomai nuo įmonės, įstaigos veiklos specifikos, tai gali apimti tokias užduotis, kaip tyrimai, duomenų analizė ar bendravimas su klientais, kolegomis.
  • 2. Konfidencialumas. Naudodami „ChatGPT“, darbuotojai negali atskleisti jokios konfidencialios informacijos. Tai apima komercines paslaptis, asmens duomenis, intelektinę nuosavybę, finansinę informaciją ar bet kokius kitus neskelbtinus duomenis.
  • 3. Sauga: darbuotojai yra atsakingi už savo prisijungimo duomenų saugumo palaikymą ir negali dalytis savo prisijungimo informacija su niekuo kitu. Darbuotojai taip pat turėtų nedelsdami pranešti atitinkamam personalui, įmonės, įstaigos paskirtam duomenų apsaugos pareigūnui apie bet kokią įtartiną veiklą ar galimus duomenų saugumo pažeidimus.
  • 4. Asmeninis naudojimas: darbuotojai gali naudoti „ChatGPT“ asmeniniais tikslais ne darbo valandomis, tačiau negali jo naudoti jokiai veiklai, kuri gali pažeisti įmonės politiką, pvz., priekabiavimui ar diskriminacijai.
  • 5. Draudžiama veikla: darbuotojai neturi naudoti „ChatGPT“ jokiai veiklai, kuri gali būti neteisėta arba neetiška, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, melagingos informacijos skleidimą, įsitraukimą į elektronines patyčias ar priekabiavimą arba bandymą gauti neteisėtą prieigą prie bet kokių sistemų ar tinklų.
  • 6. Priimtinas elgesys: naudodamiesi „ChatGPT“ darbuotojai turėtų elgtis profesionaliai ir pagarbiai. Tai apima susilaikymą nuo nešvankybių ar bet kokio diskriminacinio elgesio.
  • 7. Autorių teisės. Naudodami „ChatGPT” darbuotojai turi laikytis autorių teisių įstatymų. Draudžiama naudoti „ChatGPT” kuriant turinį, kuris pažeidžia kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių saugomą medžiagą. Jei darbuotojas nėra tikras, ar tam tikras „ChatGPT” naudojimas yra autorių teisių pažeidimas, jis turėtų susisiekti su įmonės teisininku ar teisės skyriumi, kad gautų patarimą.
  • 8. Atitiktis: naudodami „ChatGPT“ darbuotojai turi laikytis visų taikomų įstatymų, taisyklių ir įmonės, įstaigos politikos. Nesilaikant reikalavimų, gali būti taikomos drausminės nuobaudos, įskaitant darbo sutarties nutraukimą.

Kita priemonė, siekiant užtikrinti privatumą ir asmens duomenų apsaugą, naudojant darbe „ChatGBT“  – tai darbuotojų privatumo užtikrinimo ir BDAR mokymai. Kita vertus, jeigu įmonės tikslams pasiekti „ChatGPT“ nereikalingas, verta pagalvoti apie prieigos kontrolės įgyvendinimą: prieigos prie „ChatGPT“ ir jos išėjimų apribojimą įgaliotiems darbuotojams. Tai gali padėti išvengti neteisėto technologijos naudojimo ir galimo netinkamo naudojimo bei užtikrinti privatumą ir asmens duomenis.

ChatGBT privatumo rizika gali būti suvaldyta. Tačiau būtina ją reguliariai stebėti, vertinti. Tai gali padėti nustatyti naujas rizikas arba esamų rizikų lygio pokyčius ir informuoti apie poreikį atnaujinti įmonės, įstaigos politikas, procedūras, aprašus bei mokymus.

Turite klausimų? Susisiekite su mumis!

 
Companies trust Allaw Join them today