We provide premium managed legal services for business!

 
Menu
 

Duomenų apsaugos pareigūnas kaip paslauga

Home > Duomenų apsaugos pareigūnas kaip paslauga
 

Duomenų apsaugos pareigūnas (DAP) užtikrina, kad jūsų organizacija laikytųsi įstatymų, atitinkamai tvarkytų asmens duomenis ir turėtų bendrą atsakomybę už duomenų tvarkymo veiklą.

Duomenų apsaugos pareigūnas kaip paslauga (DAP) tai išorinė duomenų apsaugos pareigūno Allaw paslauga, kuri leidžia įmonėms sumažinti išlaidas duomenų apsaugai ir gauti kokybišką bei rentabilų sprendimą. Allaw už Jus pasirūpina DAP užduotims atlikti būtinais ištekliais. Allaw atlieka duomenų apsaugos pareigūno užduotis kaip komanda, kuriai vadovauja organizacijai paskirtas vadovaujantis kontaktinis asmuo.

Žemiau rasite daugiau informacijos apie šios paslaugos galimybes, funkcijas ir galimus prenumeravimo planus.

Paslaugos privalumai

Duomenų apsaugos pareigūnas kaip paslauga

BDAR atitiktis

Kontroliuojate rizikos poveikį ir sustiprinate atitiktį BDAR reikalavimams.

duomenų apsauga įmonėse

Didesnis veiksmingumas

Padidinate efektyvumą, matomumą ir aiškumą.

BDAR konsultacijos

Veiklos tęstinumas

Reikšmingai prisidedate prie veiklos tęstinumo užtikrinimo.

 

Išbandykite šią paslaugą 14 dienų visiškai nemokamai!

Pagrindinės šios paslaugos sudedamosios dalys

 • Visapusiška pagalba. Profesionali kvalifikuoto duomenų apsaugos pareigūno ir jo grupės narių pagalba.
 • Teisinis aiškinimas. Konsultavimas teisinių reikalų aiškinimo klausimais.
 • Organizuotas kaip vidinis darbuotojas. Atlieka įprastas įmonės samdomo duomenų apsaugos pareigūno pareigas – teikia paslaugas pagal jūsų užklausas ir prašymus.
 • Rizikų Įvertinimas. Jūsų DAP išsiaiškina rizikas ir įvertina pavojus bei galimybes.
 • BDAR mokymai. Pasitelkiant BDAR mokymus  bei savitarnos sekcijoje esančią informaciją sėkmingai kelsite viso personalo bendrą BDAR suvokimą bei suteiksite praktinių žinių darbuotojams atsakingiems už duomenų tvarkymo procesus.
 • Gairės privatumo teisių užklausoms. Patarimai bei gairės efektyviam su asmens privatumo teisėmis susijusių prašymų sprendimui (Informacija, prieiga, rektifikacija, prieštaravimai, panaikinimas, teisė į duomenų perkeliamumą).
 • Kontaktinis taškas. DAP atstovaus Jus visoms duomenų apsaugos institucijoms dėl visų Jūsų duomenų apsaugos problemų.
 • Atitikties užtikrinimas. Duomenų apsaugos pareigūnas pagal visus teisinius reikalavimus ir standartus užtikrins, kad Jūsų įmonėje gyvuotų pastovi BDAR atitiktis.
 • Visapusiška BDAR apžiūra. Peržiūrėjimas ir patarimas dėl asmens duomenų pritvatumo politikų, procedūrų ir dokumentacijų.
 • Duomenų tvarkymo registro kontrolė. Prižiūrėkite asmens duomenų tvarkymo registro įkūrimą bei išlaikymą.
 • Patarimai DAPV. Duomenų apsaugos poveikio vertinimo (DAPV) įgyvendinimui bei siekiamų rezultatų pasiekimui duomenų apsaugos pareigūnas suteiks reikiamą informaciją bei patarimus.
 • Duomenų pažeidimų valdymas. Patarimai duomenų pažeidimų priežiūros, valdymo ir ataskaitų kūrimo klausimais.

Kaip mes tai darome

Lengvas DAP pasiekimas

Būtina užtikrinti lengvą susisiekimą su duomenų apsaugos pareigūnu, kadangi viena iš duomenų apsaugos pareigūno užduočių yra informuoti duomenų valdytoją ir duomenų tvarkytoją bei duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir konsultuoti juos šiais klausimais.

 • Veiksmingas bendravimas su duomenų apsaugos pareigūnu – Jūsų darbuotojai turi „vieną langelį“ pagalbai gauti iš įmonės DAP-o ar jo grupės.
 • Didesnis Jūsų darbuotojų darbo našumas – Nesvarbu, kaip Jūsų darbuotojai pateikia užklausą DAP-ui, sistemoje sukuriamas bilietas, pateikiantis visas užklausas vienoje vietoje. Dėl to darbo eiga tampa veiksmingesnė darbuotojams, jiems nereikia atkurti savo užklausų iš kelių vietų ir jų paskirstyti.

Įrodomumo užtikrinimas patikrinimo metu

Duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi duomenų apsaugos teisės, ir turi sugebėti tai įrodyti.

 • Visa Jūsų užklausų duomenų apsaugos pareigūnui informacija vienoje vietoje Fiksuojamas duomenų apsaugos pareigūno įtraukimas sprendžiant visus su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus, dokumentų pateikimas, gauti atsakymai ir t.t.
 • Atsakytų klausimų peržiūros – Galite sekti ir analizuoti visus gautus atsakymus, kad nustatytumėte svarbiausias sritis bei pasidalintumėte informacija su suinteresuotomis šalimis.

Skaidrus ir nuoseklus procesas

Svarbu yra turėti galimybę stebėti išorinio duomenų apsaugos pareigūno veiklą, teikiamų paslaugų kokybę ir vertę.

 • Standartizuotas ir organizuotas procesas – Tai padeda efektyviau įgyvendinti organizacijoje esminius BDAR elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą.
 • Skaidrus rezultato patikrinimas. Allaw DAP paslauga leidžia Jums sklandžiai tikrinti rezultatus, vertinti ir pasverti investicijos į paslaugą grąžą.

Paslaugos pateikimo būdai

Virtuali paslauga

Duomenų apsaugos pareigūnas virtualioje platformoje LegalDesk. Skirta smulkiems verslams.

Dalinai gyva paslauga

Duomenų apsgaugos paregūnas kaip dalinai virtuali ir dalinai gyva, vietoje teikiama palauga. Skirta vidutinio dydžio verslams.

Prioritetas – teikti vietoje

Duomenų pasaugos pareigūnas su prioritetu paslaugą teikti gyvai, vietoje. Skirta stambioms įmonėms.

 

Išbandykite šią paslaugą 14 dienų visiškai nemokamai!

Kaip viską pradėsime

Trūkumų analizė ir ataskaita

Siekiant gauti aukščiausios kokybės paslaugas užsakant išorinio DAP paslaugas yra labai svarbu turėti galimybę stebėti ir sekti perkamų paslaugų atlikimą bei vertę, kurią šios paslaugos Jūsų įmonei suteikia.

 • BDAR trūkumų analizė ir ataskaita –  būtina paslaugos sąlyga – Allaw DAP paslaugų planai apima BDAR trūkumų analizę ir ataskaitos pateikimą. Tai viena iš neginčijamų šios paslaugos sąlygų.
 • Vizualizavimas – Jūs aiškiai matysite duomenų apsaugos sritis, kurioms pirmiausiai reikia dėmesio.

Išbandykite šią paslaugą 14 dienų visiškai nemokamai!

Žemiau Jūs rasite Duomenų apsaugos pareigūno planus, kurie nėra galutiniai ir yra skirti parodyti, kas gali būti įtraukta į paslaugos planą Jūsų įmonei. Paslaugų kiekis bei kaina yra nusprendžiami nemokamos konsultacijos metu.

Išbandykite šią paslaugą 14 dienų visiškai nemokamai!

Papildomos paslaugos

Žemiau išvardintos paslaugos nepatenka į DPO paslaugų sritį, jas, kaip atskirą paslaugą, gali suteikti Juridicon teisininkai, Jums užpildžius šią anketą:

 • Poveikio duomenų apsaugai vertinimas (PDAV).
 • Duomenų tvarkymo veiklos įrašų užpildymas.
 • Duomenų subjektų užklausų valdymas.
 • Asmens duomenų inventorizacija (auditas).
 • Teisėtų interesų vertinimas (balanso testas).

Išbandykite šią paslaugą 14 dienų visiškai nemokamai!

Naudingos žinios jūsų personalui

Kartu su DAP planu galite užsisakyti AllawDAP LegalSpaces – bendradarbiavimo platformą, kur  rasite naudingą, praktiškai patikrintą informaciją savo personalui.

 • Mokymai ir sprendimai – Allaw siūlo duomenų apsaugos suvokimo mokymus per e-mokymosi platformą, kur rasite įvairių temų kursus: nuo asmens duomenų iki komercinių paslapčių bei kitos konfidencialios informacijos apsaugos.
 • Tobula vieta kai reikia atsakymų – Sujungiame reikiamus žmones su reikiama informacija, naudodamiesi sprendimu, greitai suteikiančiu patirties, lyderystės ir kitų žinių.
 • Bendradarbiavimas vietoje bendravimo – Allaw suteikia saugią ir centralizuotą vietą jūsų ir DAP komandų bendradarbiavimui. Tokiu būdu sutaupysite laiko ir pastangų.
 • Produktyvaus darbo įrankiai. Allaw gali pateikti jums įvairių svarbių formų šablonus, pavyzdžius ir diagramas: asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenų auditui, poveikio duomenų apsaugai vertinimui (PDAV) ir kt.

Greičiau dokumentuokite, analizuokite ir tobulinkite savo verslo procesus

 • Įgyvendinkite savo verslo procesų pertvarkymą –  Allaw padeda suprasti Jūsų verslo procesus ir juos pakeisti taip, kad būtų laikomasi BDAR bei sumažinta duomenų praradimo rizika.
 • Tobulinkite bendravimą proceso metu -Naudodamiesi Allaw, jūsų darbuotojai turi aiškesnį supratimą apie tai, ką jie turi daryti, kaip jie turėtų tai padaryti ir koks yra tikslus kiekvieno komandos nario vaidmuo.
 • Greičiau dokumentuokite savo verslo procesus – Bet kokios procedūros dokumentus, įprastus verslo procesus, pareigybių aprašymus ir gerąją praktiką.

Pasirinkite tinkamiausią Duomenų Apsaugos Pareigūno paslaugos planą

Pagrindinė informacija

 

 • Įmonės dydis
 • Paslaugos teikimas
 • Mėnesinė kaina
 

Planų Palyginimas

 • Darbo krūvis
 • Papildomas darbo krūvis
 • Ataskaitų teikimas
 

Pagrindinės savybės

 • Visapusiška pagalba
 • Visapusiška BDAR apžiūra
 • Duomenų registro kontrolė
 • Duomenų tvarkymo procedūros
 • PDAV patarimai
 • Duomenu pažeidimų valdymas
 • Atstovavimas
 • Patarimai privatumo teisei
 • Užklausų valdymas
 • BDAR mokymai
 • Atitikties BDAR užtikrinimas
 • BDAR auditas
 

Papildomos savybės

 • Klientų portalas
 • DAP LegalDesk
 • DAP LegalSpaces
 • Atsarginės kopijos sistemoje
 • Mokomoji medžiaga
 • Pagalba gyvai
 

Mažas

Smulkioms įmonėms

 • Įmonės dydis
 • iki 20 darbuotojų
 • Paslaugos teikimas
 • Virtualioje platformoje
 • Mėnesinė kaina
 • from €319.00

Mažas

 • Darbo krūvis
 • Iki 4 užklausų per mėnesį
 • Papildomas darbo krūvis
 • €100.00/užklausa
 • Ataskaitų teikimas
 • Kas mėnesį

Mažas

 • Visapusiška pagalba
 • Visapusiška BDAR apžiūra
 • Duomenų registro kontrolė
 • Duomenų tvarkymo procedūros
 • PDAV patarimai
 • Duomenų pažeidimų valdymas
 • Atstovavimas
 • Patarimai privatumo teisei)
 • Užklausų valdymas
 • Atitikties BDAR užtikrinimas
 • BDAR auditas

Mažas

 • Klientų portalas
 • Allaw DAP LegalDesk
 • Allaw DAP LegalSpaces
 • Mokomoji medžiaga
 • Atsarginės kopijos sistemoje
 • Pagalba gyvai

Vidutinis

Vidutinio dydžio įmonėms

 • Įmonės dydis
 • nuo 21 iki 250 darbuotojų
 • Paslaugos teikimas
 • Vietoje ir Platformoje
 • Mėnesinė kaina
 • nuo €919.00

Vidutinis

 • Darbo krūvis
 • Iki 1 dienos per mėnesį
 • Papildomas darbo krūvis
 • €50.00/užklausa
 • Ataskaitų teikimas
 • Kas mėnesį

Vidutinis

 • Visapusiška pagalba
 • Visapusiška BDAR apžiūra
 • Duomenų registro kontrolė
 • Duomenų tvarkymo procedūros
 • PDAV patarimai
 • Duomenų pažeidimų valdymas
 • Atstovavimas
 • Patarimai privatumo teisei)
 • Užklausų valdymas
 • Atitikties BDAR užtikrinimas
 • BDAR auditas

Vidutinis

 • Klientų portalas
 • Allaw DAP LegalDesk
 • Allaw DAP LegalSpaces
 • Mokomoji medžiaga
 • Atsarginės kopijos sistemoje
 • Pagalba gyvai

Corporate

Stambioms įmonėms ir korporacijoms

 • Įmonės dydis
 • Virš 250 darbuotojų
 • Paslaugos teikimas
 • Vietoje ir Platformoje
 • Mėnesinė kaina
 • Pagal susitarimą

Corporate

 • Darbo krūvis
 • Pritaikyta jums
 • Papildomas darbo krūvis
 • Pritaikyta jums
 • Ataskaitų teikimas
 • Kas mėnesį

Corporate

 • Visapusiška pagalba
 • Visapusiška BDAR apžiūra
 • Duomenų registro kontrolė
 • Duomenų tvarkymo procedūros
 • PDAV patarimai
 • Duomenų pažeidimų valdymas
 • Atstovavimas
 • Patarimai privatumo teisei)
 • Užklausų valdymas
 • Atitikties BDAR užtikrinimas
 • BDAR auditas

Corporate

 • Klientų portalas
 • Allaw DAP LegalDesk
 • Allaw DAP LegalSpaces
 • Mokomoji medžiaga
 • Atsarginės kopijos sistemoje
 • Pagalba gyvai

Turite klausimų? Susisiekite su mumis!

 
Businesses trust Allaw Join us today