Managed legal and compliance services

 
 

Duomenų apsaugos pareigūnas ALLAW

Home > Duomenų apsaugos pareigūnas ALLAW
 
Duomenų apsaugos pareigūnas kaip paslauga Allaw 2020 PDAV, asmens duomenų apsauga, saugos priemonės ir BDAR atitikties portalas

Duomenų apsaugos pareigūnas ALLAW” yra pagrindinė Allaw teikiama valdoma atitikties paslauga. Duomenų apsaugos pareigūnas (DAP) padeda užtikrinti, kad Jūsų organizacija laikytųsi ir veiktų pagal asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą reguliuojančių teisės aktų reikalavimus. Allaw teikiama valdoma išorinio duomenų apsaugos pareigūno (DAP) paslauga per el. paslaugų portalą eDap.lt leidžia organizacijoms užtikrinti atitiktį BDAR reikalavimams, sumažinti  išlaidas DAP funkcijoms atlikti ir gauti kokybišką bei kaštus taupantį sprendimą.

Rezervuokite NEMOKAMĄ konsultaciją dabar ir sužinokite kaip mes galime jums padėti!

Paslaugos privalumai


Duomenų apsaugos pareigūnas kaip paslaugaBDAR atitiktis


Kontroliuojate riziką ir sustiprinate atitiktį reikalavimamsduomenų apsauga įmonėse


Didesnis veiksmingumas


Padidinate efektyvumą, matomumą ir aiškumą.


BDAR konsultacijos


Veiklos tęstinumas


Reikšmingai prisidedate prie veiklos tęstinumo užtikrinimo.

 

Išbandykite šią paslaugą 14 dienų visiškai nemokamai!

Pagrindinės šios paslaugos sudedamosios dalys


 • Atitikties užtikrinimas. Duomenų apsaugos pareigūnas pagal visus teisinius reikalavimus ir standartus užtikrins, kad Jūsų įmonėje gyvuotų pastovi BDAR atitiktis, kurią galėsite sekti gerai organizuotoje vieno puslapio pateiktyje.
 • Visapusiška pagalba. Jūsų organizacijos reikmėms pritaikyta kvalifikuoto duomenų apsaugos pareigūno pagalba.
 • Teisinis aiškinimas.Veikdamas kaip Jūsų organizacijos vidaus duomenų apsaugos pareigūnas DAP atsakys į visus Jūsų prašymus ir užklausas.
 • Organizuotas kaip vidinis darbuotojas. Naudodamiesi Allaw eDap.lt turėsite lengvą DAP pasiekiamumą
 • Rizikų Įvertinimas.  Jūsų DAP išsiaiškins rizikas ir įvertins pavojus bei galimybes.
 • BDAR mokymai. Pasitelkdami BDAR mokymus  bei savitarnos sekcijoje esančią informaciją sėkmingai kelsite viso personalo bendrą BDAR suvokimą bei suteiksite praktinių žinių darbuotojams atsakingiems už duomenų tvarkymo procesus.
 • Gairės privatumo teisių užklausoms. Gausite patarimus ir gaires efektyviam su asmens privatumo teisėmis susijusių prašymų sprendimui (Informacija, prieiga, rektifikacija, prieštaravimai, panaikinimas, teisė į duomenų perkeliamumą), o jeigu pageidausite – ir prieigą naudotis Allaw duomenų subjektų užklausų valdymo sistema.
 • Kontaktinis taškas. DAP atstovaus Jus visoms duomenų apsaugos institucijoms dėl visų Jūsų duomenų apsaugos problemų.
 • Visapusiška duomenų apsaugos dokumentų priežiūra Peržiūrėjimas ir patarimas dėl asmens duomenų pritvatumo politikų, procedūrų ir dokumentacijų. Dokumentų būklę matysite realiuoju laiku Allaw interaktyvioje ataskaitoje.
 • Duomenų tvarkymo registro kontrolė. Prižiūrėkite asmens duomenų tvarkymo registro įkūrimą bei išlaikymą naudodami Allaw išmanųjų įrankį.
 • Patarimai PDAV. Poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) įgyvendinimui bei siekiamų rezultatų pasiekimui duomenų apsaugos pareigūnas suteiks reikiamą informaciją bei patarimus, o taip pat Jūsų laiką taupančius išmaniuosius įrankius.
 • Duomenų pažeidimų valdymas. Patarimai duomenų pažeidimų priežiūros, valdymo ir ataskaitų kūrimo klausimais, o pageidaujant – ir tam skirta Allaw priemonė.

Kaip mes tai darome

Lengvas DAP pasiekimas

Būtina užtikrinti lengvą susisiekimą su duomenų apsaugos pareigūnu, kadangi viena iš duomenų apsaugos pareigūno užduočių yra informuoti duomenų valdytoją ir duomenų tvarkytoją bei duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir konsultuoti juos šiais klausimais.

 • Veiksmingas bendravimas su duomenų apsaugos pareigūnu – Jūsų darbuotojai turi „vieną langelį“ pagalbai gauti iš įmonės DAP-o ar jo grupės.
 • Didesnis Jūsų darbuotojų darbo našumas – Nesvarbu, kaip Jūsų darbuotojai pateikia užklausą DAP-ui, sistemoje sukuriama užklausa ir visos užklausos yra registruojamos vienoje vietoje. Dėl to darbo eiga tampa veiksmingesnė darbuotojams, jiems nereikia atkurti savo užklausų iš kelių vietų ir jų paskirstyti.

Įrodomumo užtikrinimas patikrinimo metu

Duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi duomenų apsaugos teisės, ir turi sugebėti tai įrodyti.

 • Visa Jūsų užklausų duomenų apsaugos pareigūnui informacija vienoje vietoje – eDap.lt portale – Fiksuojamas duomenų apsaugos pareigūno įtraukimas sprendžiant visus su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus, dokumentų pateikimas, gauti atsakymai ir t.t.
 • Atsakytų klausimų peržiūros – Galite sekti ir analizuoti visus gautus atsakymus, kad nustatytumėte svarbiausias sritis bei pasidalintumėte informacija su suinteresuotomis šalimis.

Skaidrus ir nuoseklus procesas

Svarbu turėti galimybę stebėti išorės ekspertų ir teisinių paslaugų teikėjų veiklą, jų teikiamų paslaugų kokybę ir vertę.

 • Nustatyti standartai ir organizuotas požiūris į DAP prašymus – Allaw padeda organizuoti Jūsų darbą su išorės ekspertu. Tai leidžia nustatyti DAP paslaugų teikimo standartus ir įvertinti DAP paslaugų teikimo būdą.
 • Skaidrus rezultato patikrinimas. Allaw DAP paslauga leidžia Jums sklandžiai tikrinti rezultatus, vertinti ir pasverti investicijos į paslaugą grąžą.

Paslaugos pateikimo būdai

Virtuali paslauga

Duomenų apsaugos pareigūnas virtualioje platformoje LegalDesk. Skirta smulkiam verslui.

Dalinai gyva paslauga

Duomenų apsaugos paregūnas, kaip dalinai virtuali ir dalinai gyva, vietoje teikiama paslauga. Skirta vidutiniam verslui.

Prioritetas – teikti vietoje

Duomenų pasaugos pareigūnas su prioritetu paslaugą teikti gyvai, vietoje. Skirta stambioms įmonėms.

 

Išbandykite šią paslaugą 14 dienų visiškai nemokamai!

Kaip viską pradėsime

BDAR auditas ir ataskaita

Siekiant gauti aukščiausios kokybės paslaugas užsakant išorinio DAP paslaugas yra labai svarbu turėti galimybę stebėti ir sekti perkamų paslaugų atlikimą bei vertę, kurią šios paslaugos Jūsų įmonei suteikia.

 • BDAR auditas ir ataskaita –  būtina paslaugos sąlyga – Allaw DAP paslaugų planai apima BDAR atotrūkio analizę ir ataskaitos pateikimą. Tai viena iš neginčijamų šios paslaugos sąlygų.
 • Vizualizavimas – Jūs aiškiai matysite duomenų apsaugos sritis, kurioms pirmiausiai reikia dėmesio.

Išbandykite šią paslaugą 14 dienų visiškai nemokamai!

Žemiau Jūs rasite paslaugos „Duomenų apsaugos pareigūnas ALLAW” planus, kurie nėra galutiniai ir yra skirti parodyti, kas gali būti įtraukta į paslaugos planą Jūsų įmonei. Paslaugų kiekis bei kaina yra gali būti aptarti nemokamos konsultacijos metu.

Išbandykite šią paslaugą 14 dienų visiškai nemokamai!

Papildomos paslaugos

Žemiau išvardintos paslaugos nepatenka į DPO paslaugų sritį, jas, kaip atskirą paslaugą, gali suteikti Juridicon teisininkai, Jums užpildžius šią anketą:

 • Poveikio duomenų apsaugai vertinimas (PDAV).
 • Duomenų tvarkymo veiklos įrašų užpildymas.
 • Duomenų subjektų užklausų valdymas.
 • Asmens duomenų inventorizacija (auditas).
 • Teisėtų interesų vertinimas (balanso testas).

Išbandykite šią paslaugą 14 dienų visiškai nemokamai!

Naudingos žinios jūsų personalui

Kartu su DAP planu galite užsisakyti AllawDAP LegalSpaces – bendradarbiavimo platformą, kur  rasite naudingą, praktiškai patikrintą informaciją savo personalui.

 • Mokymai ir sprendimai – Allaw siūlo duomenų apsaugos suvokimo mokymus per e-mokymosi platformą, kur rasite įvairių temų kursus: nuo asmens duomenų iki komercinių paslapčių bei kitos konfidencialios informacijos apsaugos.
 • Tobula vieta kai reikia atsakymų – Sujungiame reikiamus žmones su reikiama informacija, naudodamiesi sprendimu, greitai suteikiančiu patirties, lyderystės ir kitų žinių.
 • Bendradarbiavimas vietoje bendravimo – Allaw suteikia saugią ir centralizuotą vietą jūsų ir DAP komandų bendradarbiavimui. Tokiu būdu sutaupysite laiko ir pastangų.
 • Produktyvaus darbo įrankiai. Allaw gali pateikti jums įvairių svarbių formų šablonus, pavyzdžius ir diagramas: asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenų auditui, poveikio duomenų apsaugai vertinimui (PDAV) ir kt.

Greičiau dokumentuokite, analizuokite ir tobulinkite savo verslo procesus

 • Įgyvendinkite savo verslo procesų pertvarkymą –  Allaw padeda suprasti Jūsų verslo procesus ir juos pakeisti taip, kad būtų laikomasi BDAR bei sumažinta duomenų praradimo rizika.
 • Tobulinkite bendravimą proceso metu -Naudodamiesi Allaw, jūsų darbuotojai turi aiškesnį supratimą apie tai, ką jie turi daryti, kaip jie turėtų tai padaryti ir koks yra tikslus kiekvieno komandos nario vaidmuo.
 • Greičiau dokumentuokite savo verslo procesus – Bet kokios procedūros dokumentus, įprastus verslo procesus, pareigybių aprašymus ir gerąją praktiką.

Pasirinkite Jums idealų DAP paslaugos planą

Pagrindinė informacija

 

 • Įmonės dydis
 • Paslaugos teikimas
 • Mėnesinė kaina
 

Planų Palyginimas

 • Darbo krūvis
 • Papildomas darbo krūvis
 • Ataskaitų teikimas
 

Pagrindinės savybės

 • Kvalifikuoto DAP pagalba
 • Vidaus aktų peržiūra ir patarimai
 • Duom. tvarkymo veiklos įrašai
 • Duomenų tvarkymo procedūros
 • Patarimai dėl PDAV
 • Duomenų pažeidimų valdymas
 • Atstovavimas VDAI
 • Patarimai privatumo apsaugai
 • Subjektų užklausų valdymas
 • BDAR mokymai
 • BDAR atitikties portalas
 • Atitikties BDAR stebėsena
 • BDAR auditas
 

Papildomos savybės

 • Klientų portalas
 • DAP LegalDesk
 • BDAR e-mokymų erdvė
 • Atsarginės kopijos sistemoje
 • Mokomoji medžiaga
 • Pagalba gyvai
 

Mažas

Smulkioms įmonėms

 • Įmonės dydis
 • iki 20 darbuotojų
 • Paslaugos teikimas
 • Virtualioje platformoje
 • Mėnesinė kaina
 • from €100.00

Mažas

 • Darbo krūvis
 • Iki 2 užklausų per mėnesį
 • Papildomas darbo krūvis
 • €100.00/užklausa
 • Ataskaitų teikimas
 • Kas ketvirtį

Mažas

 • Visapusiška pagalba
 • Visapusiška BDAR apžiūra
 • Duomenų registro kontrolė
 • Duomenų tvarkymo procedūros
 • PDAV patarimai
 • Duomenų pažeidimų valdymas
 • Atstovavimas
 • Patarimai privatumo teisei)
 • Užklausų valdymas
 • BDAR e-mokymų erdvė
 • Atitikties BDAR užtikrinimas
 • BDAR auditas

Mažas

 • Klientų portalas
 • Allaw DAP LegalDesk
 • BDAR atitikties portalas
 • Mokomoji medžiaga
 • Atsarginės kopijos sistemoje
 • Pagalba gyvai

Vidutinis

Vidutinio dydžio įmonėms

 • Įmonės dydis
 • nuo 21 iki 250 darbuotojų
 • Paslaugos teikimas
 • Vietoje ir Platformoje
 • Mėnesinė kaina
 • nuo €900.00

Vidutinis

 • Darbo krūvis
 • Iki 1 dienos per mėnesį
 • Papildomas darbo krūvis
 • €50.00/užklausa
 • Ataskaitų teikimas
 • Kas ketvirtį

Vidutinis

 • Visapusiška pagalba
 • Visapusiška BDAR apžiūra
 • Duomenų registro kontrolė
 • Duomenų tvarkymo procedūros
 • PDAV patarimai
 • Duomenų pažeidimų valdymas
 • Atstovavimas
 • Patarimai privatumo teisei)
 • Užklausų valdymas
 • BDAR mokymai
 • BDAR e-mokymų erdvė
 • Atitikties BDAR užtikrinimas
 • BDAR auditas

Vidutinis

 • Klientų portalas
 • Allaw DAP LegalDesk
 • BDAR atitikties portalas
 • Mokomoji medžiaga
 • Atsarginės kopijos sistemoje
 • Pagalba gyvai

Corporate

Stambioms įmonėms ir korporacijoms

 • Įmonės dydis
 • Virš 250 darbuotojų
 • Paslaugos teikimas
 • Vietoje ir Platformoje
 • Mėnesinė kaina
 • Pagal susitarimą

Corporate

 • Darbo krūvis
 • Pritaikyta jums
 • Papildomas darbo krūvis
 • Pritaikyta jums
 • Ataskaitų teikimas
 • Kas ketvirtį

Corporate

 • Visapusiška pagalba
 • Visapusiška BDAR apžiūra
 • Duomenų registro kontrolė
 • Duomenų tvarkymo procedūros
 • PDAV patarimai
 • Duomenų pažeidimų valdymas
 • Atstovavimas
 • Patarimai privatumo teisei)
 • Užklausų valdymas
 • BDAR mokymai
 • BDAR e-mokymų erdvė
 • Atitikties BDAR užtikrinimas
 • BDAR auditas

Corporate

 • Klientų portalas
 • Allaw DAP LegalDesk
 • BDAR atitikties portalas
 • Mokomoji medžiaga
 • Atsarginės kopijos sistemoje
 • Pagalba gyvai

Susijusios publikacijos

PAREIGŪNO ĮTRAUKIMAS ĮMONĖJE

Duomenų apsaugos pareigūno įtraukimas įmonėje Allaw

DAP savo pareigas gali eiti ir nedirbdamas duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo organizacijoje, o veikdamas pagal paslaugų teikimo sutartį (išorinis DAP). Praktika rodo, kad neretai kai…

PDAV - KAS TAI?

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas PDAV Allaw

Jis padeda valdyti pavojų, kuris fizinių asmenų teisėms ir laisvėms kyla dėl asmens duomenų tvarkymo, jį įvertinant ir nustatant šio pavojaus pašalinimo priemones. PDAV yra svarbi atskaitomybės…

TEISINĖS PASLAUGOS INTERNETU

Teisines paslaugos internetu verslui

Atsižvelgdamos į savo verslo poreikius ir galimybes, įmonės šiandien gali rinktis turėti teisininką įmonės patalpose arba naudotis teisinėmis paslaugomis internetu. Taip pat, esant poreikiui, galimas šių…

 
Companies trust Allaw Join them today