Managed legal and compliance services

 
 

Teisės ir atitikties paslaugos

Home > Teisės ir atitikties paslaugos
 

Jūsų poreikiai yra pagrindinis aspektas, nuo kurio pradedame mūsų bendradarbiavimą.

atitikties valdymas

Atitikties valdymas

Kartu aptariame Jūsų įmonės ar įstaigos atitikties poreikius, įvertiname rizikas, parengiame atitikties politiką, suderiname metinį atitikties užtikrinimo planą. Supažindiname darbuotojus ir pravedame jiems mokymus, patikriname žinias.

 • Rizikų vertinimas – Nustatome būtent Jūsų įstaigai būdingas rizikas
 • Atitikties valdymo sistemos – siekiant išvengti atitikties rizikos arba greitai ją nustatyti ir pašalinti, diegiame atitikties valdymo sistemas
 • Metinis atitikties užtikrinimo planas – Siekiant patikrinti, ar atitiktis yra užtikrinta, parengiame metinį atitikties užtikrinimo planą (pvz. metinis DAP planas), užtikriname, kad jis būtų tinkamai įformintas ir paaiškintas darbuotojams.

 

informacijos valdysena

Informacijos valdysena

Kartu aptariame Jūsų įmonės ar įstaigos poreikius, atitikties reikalavimus, įvertiname rizikas, diegiame atitikties užtikrinimo, informacijos apsaugos sistemas, parengiame reikiamas politikas ir kitą dokumentaciją. Supažindiname darbuotojus bei pravedame jiems mokymus. Darbuotojai virtualioje erdvėje, bet kada prisijungę gali rasti išsamias instrukcijas ir mokymų medžiagą.

 • Pranešėjų apsaugos sistema – Diegiame teisinės apsaugos sistemas, padedančias valdyti įmonės rizikas bei užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą
 • Informacijos apsauga – siekiant išvengti Jūsų įmonės komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos praradimo, diegiame informacijos valdysenos ir apsaugos sistemas
 • Mokymai darbuotojams – Kad atitikties ir informacijos saugos sistemos veiktų, užtikriname, kad Jūsų darbuotojai praeitų reikiamus apmokymus.

 

konsultacinis palaikymas

Konsultacinis palaikymas

Jūs galite naudotis Allaw® paslaugų palaikymo sistema, suteikiančia Jums papildomas galimybes

 • Vieno langelio” principas – Užtikriname, kad užklausos būtų tvarkomos našiausiu būdu. Patogumas ir paprastumas panaikina laiko sąnaudas ir atveria duris greitam prisitaikymui prie El. paslaugų portalo Jums ir Jūsų darbuotojams.
 • Atsakytų klausimų peržiūros – Galite sekti ir analizuoti visus gautus atsakymus, kad nustatytumėte svarbiausias sritis bei pasidalintumėte informacija su suinteresuotomis šalimis
 • Teisinė savitarna – Parengėme jums ir nuolatos tobuliname dažniausiai užduodamų klausimų bazę ir praktines gaires, kad galėtumėte patys išspręsti nesudėtingus teisinius klausimus ar paprasčiau įgyvendinti atitiktį bei valdyti teisines rizikas

 

pirkimų valdymas

Pirkimų valdymas

Kartu aptariame Jūsų įmonės ar įstaigos pirkimų poreikius, atitikties reikalavimus, įvertiname rizikas, parengiame partnerių valdymo strategiją. Supažindiname darbuotojus ir virtualioje mokymų erdvėje pravedame jiems mokymus. Darbuotojai, bet kada prisijungę gali rasti išsamias instrukcijas ir mokymų medžiagą.

 • Partnerių valdymo strategija – Siekiant valdyti korupcijos, pirkimų (įskaitant viešuosius pirkimus) rizikas, parengiame partnerių valdymo strategiją.
 • Išorinių teisinių paslaugų pirkimai – Organizuojame ir koordinuojame išorinių teisinių paslaugų pirkimus, rinkos tyrimus, apklausas.
 • Mokymai darbuotojams – Kad partnerių valdymo strategija veiktų, užtikriname, kad Jūsų darbuotojai praeitų reikiamus apmokymus.

 

projektų ir procesų valdymas

Projektų ir procesų valdymas

Kartu aptariame Jūsų įmonės ar įstaigos poreikius, parengiame proceso valdymo tvarkos aprašą, teikiame konsultacinį palaikymą.

 • Verslo procesų pertvarkymas – Padedame pertvarkyti įmonės procesus teisinei atitikčiai ir didesniam produktyvumui
 • Rafinuotesnė komunikacija darbo eigai – Naudodamiesi Legalspaces, jūsų darbuotojai turės aiškų supratimą, ką ir kaip jie turi atlikti bei kokia yra tiksli kiekvieno komandos nario rolė
 • Didesnis skaidrumas – Kiekviena Legalspaces funkcija yra skirta dažnai pasitaikančių verslo procesų, praktikų ir aprašymų žymėjimui, dėl ko, kilus neaiškumui ar, atsiradus naujų komandos narių, žinios apie visus svarbius verslo procesus bus ranka pasiekiamos. Taip sukuriamas savotiškas ekonomiškumas laiko bei biudžeto klausimu, ypač kai yra įtraukiami nauji komandos nariai ar dėl tam tikrų priežasčių verslas nori keisti savo dalis, struktūrą.
atitikties valdymas

Rizikų valdymas

Kartu aptariame Jūsų įmonės ar įstaigos strateginius tikslus, įvertiname rizikų valdymo pasirengimo lygį, diegiame rizikų valdymo sistemas. Supažindiname darbuotojus ir virtualioje mokymų erdvėje pravedame jiems mokymus, patikriname žinias. Darbuotojai, bet kada prisijungę gali rasti išsamias instrukcijas ir mokymų medžiagą.

 • Rizikų valdymo sistemų diegimas – Pagal tarptautinius standartus ir gerąsias praktikas diegiame rizikų valdymo sistemas
 • Atitikties valdymo sistemos – siekiant išvengti atitikties rizikos arba greitai ją nustatyti ir pašalinti, diegiame atitikties valdymo sistemas
 • Konsultacinis palaikymas – Teikiame konsultacinį palaikymą, rizikų valdymo stebėseną ir kontrolę.

 

sutarčių valdymas

Sutarčių valdymas

Mes parengiame Jums standartizuotas žemesnės rizikos ir (arba) sudėtingumo sutarčių formas pagal Jūsų reikalavimus ir patalpiname jas virtualioje bendradarbiavimo erdvėje Legalspaces. Visos mūsų parengtos sutarčių formos pateikiamos kartu išsamiomis instrukcijomis, kaip jas naudoti.

 • Pagal Jūsų poreikius – Visas sutarčių formas parengiame pagal Jūsų verslo ar veiklos poreikius
 • Išsamios instrukcijos – Prie sutarčių formų pridedame išsamias instrukcijas, kaip pagal šias formas rengti, kaip jos gali būti keičiamos ir pan. Tai suteikia Jums plačias galimybes taupyti įmonės kaštus ir rengti / vykdyti sutartis nedalyvaujant teisininkui
 • Rizikos vertinimas -padidintos rizikos ir (arba) sudėtingumo sutartims pagal Jūsų užklausą parengiame ir skaitmeninėje erdvėje patalpiname rizikų vertinimo išvadą.
 
Companies trust Allaw Join them today