Managed legal and compliance services

 
 

Kliento identifikavimas

Home > Kliento identifikavimas
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, advokatas privalo gauti informaciją apie klientą prieš pradėdamas ar tęsdamas su klientu dalykinius santykius.

Prašome užpildyti žemiau pridedamą atitinkamą klausimyną. Kliento pateikta informacija yra laikoma konfidencialia ir bus saugoma.

 
Companies trust Allaw Join them today