Managed legal and compliance services

 
 

Atitikties mokymų erdvė

Home > eDap.lt > Atitikties mokymų erdvė
 
atitikties mokymų erdvė

Atitikties mokymų erdvė

Kartu aptariame Jūsų įmonės ar įstaigos atitikties poreikius ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planą. Jūsų darbuotojams nereikia susirinkti vienoje vietoje ir gaišti laiką, klausantis jiems nepritaikytų mokymų. Jiems patogiu metu nuotoliniu būdu Allaw mokymų erdvėje jie gali pereiti reikiamus mokymus ir pasitikrinti savo žinias.

  • Laiko taupymas – Mokymuose pateikiama jau susisteminta informacija, kurią yra svarbiausia žinoti. Mokymų dalyviams nebereikia papildomai ieškoti jokios informacijos, viskas, kas yra aktualu, jau yra atrinkta ir pateikta mokymų medžiagoje. Taip pat medžiagoje nėra perteklinės informacijos, o tik tokia, kuri bus reikalinga mokymų dalyviams vykdant veiklą
  • Galimybė sekti mokymų dalyvių progresą – Mokymų dalyviai yra ne tik supažindinami su mokymų medžiaga, tačiau kartu turi išspręsti ir testą, kurio pagalba yra nustatoma, kaip gerai pavyko įsisavinti mokymų medžiagą. Išanalizavus testo rezultatus, galima matyti, ar darbuotojas įgijo reikiamų žinių. Taip pat galima sekti, koks yra mokymų dalyvių progresas po pakartotinių mokymų.
  • Mažesnės išlaidos – Mokate tik už įmonės ar įstaigos prenumeruojamą Allaw paslaugą, už kiekvieną mokymuose dalyvaujantį darbuotoją mokėti papildomai nereikia. Pati įmonė savo viduje gali nuspręsti, kuriems darbuotojams verta pasinaudoti mokymais, tačiau asmenų, galinčių peržiūrėti mokymų medžiagą, skaičius nėra ribojamas.

Galimybės

Atitikties valdymas

Rizikų valdymas

Konsultacinis palaikymas

 
 
Companies trust Allaw Join them today