Managed legal and compliance services

 
 

Klausimų – atsakymų erdvė

Home > eDap.lt > Klausimų – atsakymų erdvė
 

Klausimų - atsakymų erdvė

Klausimų – atsakymų erdvė

Jums skirtoje teisinėje savitarnoje rasite atsakymus į mūsų ekspertų jau atsakytus teisės, duomenų apsaugos ir kitus klausimus.

 • Laiko taupymas – Jūsų darbuotojai vienoje vietoje randa atsakymus į jiems rūpimus aktualius klausimus, negaišdami laiko užklausai teisininkui pateikti.
 • Galimybė užduoti klausimus – Jūsų darbuotojai gali užduoti naujus rūpimus klausimus, o atsakymus gali matyti visi Jūsų paskirti darbuotojai.
 • Mažesnės išlaidos – Mokate tik už įmonės ar įstaigos prenumeruojamą Allaw paslaugą, už klausimus, užduodamus klausimų – atsakymų sistemoje papildomai mokėti nereikia.

Galimybės

Atitikties valdymas

atitikties valdymas

Atitikties valdymas

Kartu aptariame Jūsų įmonės ar įstaigos atitikties poreikius, įvertiname rizikas, diegiame atitikties valdymo sistemas, parengiame atitikties politiką, suderiname metinį atitikties užtikrinimo planą. Supažindiname darbuotojus ir virtualioje mokymų erdvėje Legalspaces pravedame jiems mokymus, patikriname žinias. Darbuotojai, bet kada prisijungę gali rasti išsamias instrukcijas, metinį atitikties užtikrinimo planą ir mokymų medžiagą.

 • Rizikų vertinimas – Nustatome būtent Jūsų įstaigai būdingas rizikas
 • Atitikties valdymo sistemos – siekiant išvengti atitikties rizikos arba greitai ją nustatyti ir pašalinti, diegiame atitikties valdymo sistemas
 • Metinis atitikties užtikrinimo planas – Siekiant patikrinti, ar atitiktis yra užtikrinta, parengiame metinį atitikties užtikrinimo planą, užtikriname, kad jis būtų tinkamai įformintas ir paaiškintas darbuotojams.

Informacijos valdysena

informacijos valdysena

Informacijos valdysena

Kartu aptariame Jūsų įmonės ar įstaigos poreikius, atitikties reikalavimus, įvertiname rizikas, diegiame pranešėjų apsaugos, informacijos apsaugos sistemas, parengiame pranešėjų apsaugos politiką, informacijos apsaugos dokumentaciją. Supažindiname darbuotojus ir virtualioje mokymų erdvėje Legalspaces pravedame jiems mokymus. Darbuotojai, bet kada prisijungę gali rasti išsamias instrukcijas ir mokymų medžiagą.

 • Pranešėjų apsaugos sistema – Diegiame pranešėjų teisinės apsaugos sistemas, padedančias valdyti ir įmonės rizikas bei užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą
 • Informacijos apsauga – siekiant išvengti Jūsų įmonės komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos praradimo, diegiame informacijos valdysenos ir apsaugos sistemas
 • Mokymai darbuotojams – Kad pranešėjų ir informacijos saugos sistemos veiktų, užtikriname, kad Jūsų darbuotojai praeitų reikiamus apmokymus.

Konsultacinis palaikymas

konsultacinis palaikymas

Konsultacinis palaikymas

Teikiame įmonėms ir įstaigoms konsultacinį palaikymą teisės, įmonių, rizikų ir atitikties valdymo klausimais.

 • Vieno langelio” principas – Užtikriname, kad užklausos būtų tvarkomos našiausiu būdu. Patogumas ir paprastumas panaikina laiko sąnaudas ir atveria duris greitam prisitaikymui prie LegalDesk platformosJums ir Jūsų darbuotojams.
 • Atsakytų klausimų peržiūros – Galite sekti ir analizuoti visus gautus atsakymus, kad nustatytumėte svarbiausias sritis bei pasidalintumėte informacija su suinteresuotomis šalimis
 • Teisinė savitarna – Parengėme jums ir nuolatos tobuliname dažniausiai užduodamų klausimų bazę ir komandinius išmaniuosius įrankius, kad galėtumėte patys išspręsti nesudėtingus teisinius klausimus ar paprasčiau įgyvendinti atitiktį bei valdyti teisines rizikas

Personalo vadyba

personalo vadyba

Personalo vadyba

Kartu aptariame Jūsų įmonės ar įstaigos poreikius, parengiame vidaus darbo tvarkos taisykles, procesų aprašus, apmokome darbuotojus, teikiame konsultacinį palaikymą.

 • Vidaus teisės aktų rengimas – Įmonės vidaus teisės aktus, susijusius su įmonės palaikančiosiomis funkcijomis (strategija, informacinės technologijos, finansai, žmogiškieji ištekliai, turto ir viešųjų pirkimų valdymas ir kt.) rengimas, dalyvavimas juos rengiant, pastabų ir pasiūlymų teikimas
 • Darbuotojų mokymai – Tiek gyvi, tiek nuotoliniai darbuotojų mokymai Legalspaces mokymų erdvėje
 • Standartizavimo procedūros – dalyvavimas sutarčių, dokumentų ir procesų standartizavimo procedūrose

Projektų ir procesų valdymas

projektų ir procesų valdymas

Projektų ir procesų valdymas

Kartu aptariame Jūsų įmonės ar įstaigos poreikius, parengiame proceso valdymo tvarkos aprašą, teikiame konsultacinį palaikymą.

 • Verslo procesų pertvarkymas – Padedame pertvarkyti įmonės procesus teisinei atitikčiai ir didesniam produktyvumui
 • Rafinuotesnė komunikacija darbo eigai – Naudodamiesi Legalspaces, jūsų darbuotojai turės aiškų supratimą, ką ir kaip jie turi atlikti bei kokia yra tiksli kiekvieno komandos nario rolė
 • Didesnis skaidrumas – Kiekviena Legalspaces funkcija yra skirta dažnai pasitaikančių verslo procesų, praktikų ir aprašymų žymėjimui, dėl ko, kilus neaiškumui ar, atsiradus naujų komandos narių, žinios apie visus svarbius verslo procesus bus ranka pasiekiamos. Taip sukuriamas savotiškas ekonomiškumas laiko bei biudžeto klausimu, ypač kai yra įtraukiami nauji komandos nariai ar dėl tam tikrų priežasčių verslas nori keisti savo dalis, struktūrą.

Rizikų valdymas

atitikties valdymas

Rizikų valdymas

Kartu aptariame Jūsų įmonės ar įstaigos strateginius tikslus, įvertiname rizikų valdymo pasirengimo lygį, diegiame rizikų valdymo sistemas. Supažindiname darbuotojus ir virtualioje mokymų erdvėje Legalspaces pravedame jiems mokymus, patikriname žinias. Darbuotojai, bet kada prisijungę gali rasti išsamias instrukcijas ir mokymų medžiagą.

 • Rizikų valdymo sistemų diegimas – Pagal tarptautinius standartus ir gerąsias praktikas diegiame rizikų valdymo sistemas
 • Atitikties valdymo sistemos – siekiant išvengti atitikties rizikos arba greitai ją nustatyti ir pašalinti, diegiame atitikties valdymo sistemas
 • Konsultacinis palaikymas – Teikiame konsultacinį palaikymą, rizikų valdymo stebėseną ir kontrolę.

Sutarčių valdymas

sutarčių valdymas

Sutarčių valdymas

Mes parengiame Jums standartizuotas žemesnės rizikos ir (arba) sudėtingumo sutarčių formas pagal Jūsų reikalavimus ir patalpiname jas virtualioje bendradarbiavimo erdvėje Legalspaces. Visos mūsų parengtos sutarčių formos pateikiamos kartu išsamiomis instrukcijomis, kaip jas naudoti.

 • Pagal Jūsų poreikius – Visas sutarčių formas parengiame pagal Jūsų verslo ar veiklos poreikius
 • Išsamios instrukcijos – Prie sutarčių formų pridedame išsamias instrukcijas, kaip pagal šias formas rengti, kaip jos gali būti keičiamos ir pan. Tai suteikia Jums plačias galimybes taupyti įmonės kaštus ir rengti / vykdyti sutartis nedalyvaujant teisininkui
 • Rizikos vertinimas -padidintos rizikos ir (arba) sudėtingumo sutartims pagal Jūsų užklausą parengiame ir skaitmeninėje erdvėje patalpiname rizikų vertinimo išvadą.

 
 
Companies trust Allaw Join them today