Alternative legal services developed by Juridicon

 
 

Atitikties mokymų erdvė

Home > Teisinė savitarna > Atitikties mokymų erdvė
 
atitikties mokymų erdvė

Atitikties mokymų erdvė

Kartu aptariame Jūsų įmonės ar įstaigos atitikties poreikius ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planą. Jūsų darbuotojams nereikia susirinkti vienoje vietoje ir gaišti laiką, klausantis jiems nepritaikytų mokymų. Jiems patogiu metu nuotoliniu būdu Allaw mokymų erdvėje jie gali pereiti reikiamus mokymus ir pasitikrinti savo žinias.

 • Laiko taupymas – Mokymuose pateikiama jau susisteminta informacija, kurią yra svarbiausia žinoti. Mokymų dalyviams nebereikia papildomai ieškoti jokios informacijos, viskas, kas yra aktualu, jau yra atrinkta ir pateikta mokymų medžiagoje. Taip pat medžiagoje nėra perteklinės informacijos, o tik tokia, kuri bus reikalinga mokymų dalyviams vykdant veiklą
 • Galimybė sekti mokymų dalyvių progresą – Mokymų dalyviai yra ne tik supažindinami su mokymų medžiaga, tačiau kartu turi išspręsti ir testą, kurio pagalba yra nustatoma, kaip gerai pavyko įsisavinti mokymų medžiagą. Išanalizavus testo rezultatus, galima matyti, ar darbuotojas įgijo reikiamų žinių. Taip pat galima sekti, koks yra mokymų dalyvių progresas po pakartotinių mokymų.
 • Mažesnės išlaidos – Mokate tik už įmonės ar įstaigos prenumeruojamą Allaw paslaugą, už kiekvieną mokymuose dalyvaujantį darbuotoją mokėti papildomai nereikia. Pati įmonė savo viduje gali nuspręsti, kuriems darbuotojams verta pasinaudoti mokymais, tačiau asmenų, galinčių peržiūrėti mokymų medžiagą, skaičius nėra ribojamas.

Galimybės

Atitikties valdymas

atitikties valdymas

Atitikties valdymas

Kartu aptariame Jūsų įmonės ar įstaigos atitikties poreikius, įvertiname rizikas, diegiame atitikties valdymo sistemas, parengiame atitikties politiką, suderiname metinį atitikties užtikrinimo planą. Supažindiname darbuotojus ir virtualioje mokymų erdvėje Legalspaces pravedame jiems mokymus, patikriname žinias. Darbuotojai, bet kada prisijungę gali rasti išsamias instrukcijas, metinį atitikties užtikrinimo planą ir mokymų medžiagą.

 • Rizikų vertinimas – Nustatome būtent Jūsų įstaigai būdingas rizikas
 • Atitikties valdymo sistemos – siekiant išvengti atitikties rizikos arba greitai ją nustatyti ir pašalinti, diegiame atitikties valdymo sistemas
 • Metinis atitikties užtikrinimo planas – Siekiant patikrinti, ar atitiktis yra užtikrinta, parengiame metinį atitikties užtikrinimo planą, užtikriname, kad jis būtų tinkamai įformintas ir paaiškintas darbuotojams.

 

Rizikų valdymas

atitikties valdymas

Rizikų valdymas

Kartu aptariame Jūsų įmonės ar įstaigos strateginius tikslus, įvertiname rizikų valdymo pasirengimo lygį, diegiame rizikų valdymo sistemas. Supažindiname darbuotojus ir virtualioje mokymų erdvėje Legalspaces pravedame jiems mokymus, patikriname žinias. Darbuotojai, bet kada prisijungę gali rasti išsamias instrukcijas ir mokymų medžiagą.

 • Rizikų valdymo sistemų diegimas – Pagal tarptautinius standartus ir gerąsias praktikas diegiame rizikų valdymo sistemas
 • Atitikties valdymo sistemos – siekiant išvengti atitikties rizikos arba greitai ją nustatyti ir pašalinti, diegiame atitikties valdymo sistemas
 • Konsultacinis palaikymas – Teikiame konsultacinį palaikymą, rizikų valdymo stebėseną ir kontrolę.

 

Konsultacinis palaikymas

konsultacinis palaikymas

Konsultacinis palaikymas

Teikiame įmonėms ir įstaigoms konsultacinį palaikymą teisės, įmonių, rizikų ir atitikties valdymo klausimais.

 • Vieno langelio” principas – Užtikriname, kad užklausos būtų tvarkomos našiausiu būdu. Patogumas ir paprastumas panaikina laiko sąnaudas ir atveria duris greitam prisitaikymui prie LegalDesk platformosJums ir Jūsų darbuotojams.
 • Atsakytų klausimų peržiūros – Galite sekti ir analizuoti visus gautus atsakymus, kad nustatytumėte svarbiausias sritis bei pasidalintumėte informacija su suinteresuotomis šalimis
 • Teisinė savitarna – Parengėme jums ir nuolatos tobuliname dažniausiai užduodamų klausimų bazę ir komandinius išmaniuosius įrankius, kad galėtumėte patys išspręsti nesudėtingus teisinius klausimus ar paprasčiau įgyvendinti atitiktį bei valdyti teisines rizikas

 

 
 
Businesses trust Allaw Join us today