Managed legal and compliance services

 
 

BDAR dokumentai

Home > BDAR dokumentai
 
Posted by on 11 spalio, 2022 in |

Kokie yra BDAR dokumentai? Ar yra išsamus jų sąrašas? Tokio nėra, BDAR dokumentai skiriasi, atsižvelgiant į organizacijos rūšį, dydį ir kompleksiškumą, jos informacines sistemas ir kitas turimas technologijas, taip pat duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą bei tikslus ir riziką. Pavyzdžiui, šie BDAR dokumentai yra išvardinti VDAI gairėse, skirtose smulkaus ir vidutinio verslo atstovams, startuoliams:

 • Privatumo politika (privatumo pranešimas)
 • Sutartis su klientu (fiziniu asmeniu)
 • Duomenų subjekto sutikimo forma, pvz., dėl tiesioginės rinkodaros
 • Sutarties su duomenų tvarkytoju forma
 • Asmens duomenų teikimo sutarties forma
 • Asmens duomenų teikimo sąlygos duomenų valdytojams
 • Asmens duomenų teikimo sąlygos duomenų tvarkytojams
 • Privatumo pranešimas aktyvaus duomenų subjekto informavimo tikslu
 • Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (ar kitas analogiškas dokumentas, kuris gali būti ir skirtingo pavadinimo)
 • Duomenų tvarkymo veiklos įrašai
 • Duomenų inventorizacijos failas
 • Darbuotojo sutikimas
 • Poveikio duomenų apsaugai vertinimo procedūra
 • Darbuotojų duomenų tvarkymo politika
 • Asmens duomenų saugumo pažeidimų procedūra
 • Asmens duomenų saugumo pažeidimų registras
 • Vaizdo stebėjimo tvarka
 • IT saugumo politika

Rekomenduojamas BDAR auditas ar bent duomenų apsaugos specialisto ar duomenų apsaugos pareigūno išvada (konsultacija), siekiant nustatyti, kurie iš jų yra privalomi konkrečiai organizacijai. Taip pat rekomenduomami BDAR mokymai darbuotojams, taikysiantiems atitinkamus dokumentus.

 
Companies trust Allaw Join them today