Managed legal and compliance services

 
 

Duomenų apsaugos pareigūnas

Home > Duomenų apsaugos pareigūnas
 
Posted by on 20 sausio, 2020 in |
Duomenu apsaugos pareigunas Allaw WP

Duomenų apsaugos pareigūnas (DAP/DPO) – tai nauja pareigybė, kurios vaidmenį BDAR pripažįsta esminiu, galinčiu palengvinti atitiktį teisiniam reguliavimui. Duomenų apsaugos pareigūno paskyrimas yra privalomas visoms valdžios institucijoms ir įstaigoms (išskyrus teismus, kai jie vykdo teismines funkcijas) ir daugeliui privačių organizacijų, atitinkančių BDAR nustatytus kriterijus.

Duomenų apsaugos pareigūno paskyrimas

Net jei BDAR konkrečiai nenumato reikalavimo paskirti DAP, šio pareigūno paskyrimas yra labai rekomenduojamas, kadangi rodo organizacijos dėmesį asmens duomenų apsaugai ir gerosios praktikos formavimui bei atitikties užtikrinimui. Duomenų apsaugos pareigūnu gali būti paskirtas tiek organizacijos darbuotojas, tiek išorinis duomenų apsaugos specialistas.

Daugumai organizacijų, ypatingai mažesnėms, gali būti sunku užtikrinti, kad kuris nors organizacijos darbuotojas tinkamai išmanytų asmens duomenų apsaugą reguliuojančius teisės aktus ir turėtų praktinės jų taikymo patirties, kitaip tariant, turėtų reikiamą kompetenciją DAP pareigoms atlikti.

Organizacijoje trūkstant asmenų, turinčių reikiamas DAP kompetencijas, šių pareigų delegavimas išoriniam specialistui gali padėti efektyviai užtikrinti atitiktį asmens duomenų apsaugos reikalavimams. Plačiau apie tai skaitykite mūsų publikacijoje čia.

Išorinio duomenų apsaugos pareigūno privalumai:

  • Kvalifikuota pagalba atitikčiai asmens duomenų apsaugos reikalavimams užtikrinti yra efektyvesnė ir pigesnė;

  • DAP nepriklausomumo garantijos užtikrinimas yra lengvesnis, priešingai nei DAP funkcijas patikint organizacijos darbuotojui;

  • Išvengiama interesų konflikto tarp DAP ir kitų funkcijų organizacijoje atlikimo (už tai, kaip rodo praktika, skiriamos baudos), susikoncentruojama ties viena veikla;

  • Organizacijoje galite formuoti kvalifikuotą gerąją asmens duomenų tvarkymo praktiką, ypač jeigu duomenų apsaugos pareigūnas yra apsirūpinęs reikiamomis priemonėmis;

  • Galima greičiau atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir parengti poveikio duomenų apsaugai vertinimo ataskaitą;

  • Darbuotojų mokymų sprendimai yra inovatyvesni, apima daug ir įvairesnės praktikos.

 Didelėse organizacijose, turinčiose sudėtingas įmonių struktūras ar valdančiose didelės apimties asmens duomenis, gali būti reikalingas ne tik duomenų apsaugos pareigūnas, bet ir duomenų apsaugos koordinatorius.

Dažniausiai užduodami klausimai dėl DUK

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie DAP galite rasti mūsų duomenų apsaugos informacijos svetainėje DAi.lt

Synonyms:
DAP
 
Companies trust Allaw Join them today