Naujasis Darbo kodeksas, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir fintech - pagrindiniai teisinės praktikos klestėjimo veiksniai

 

Kontoros naujienos

„The Legal 500“, nuo 1987 m. leidžiamas tarptautinis specializuotas teisės žinynas, apžvelgiantis teisės paslaugas daugiau kaip 100 šalių ir skelbiantis advokatų kontorų, teisės ekspertų reitingus (įskaitant ir Lietuvos), įvertinimus įvairiose teisės srityse, atkreipė dėmesį į Advokatų kontoros JURIDICON pasiekimus prisitaikant prie besikeičiančių klientų poreikių. Šių metų leidinio apžvalgoje, susijusioje su Lietuvos teisinių paslaugų rinka, publikuojamas kontoros vadovaujančio partnerio advokato dr. Laimono Marcinkevičiaus interviu. Interviu advokatas aptaria kontoros išskirtinumą, klestinčias teisinės praktikos sritis, tai sąlygojančius veiksnius - naująjį Darbo kodeksą, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, fintech, technologijas bendraujant su klientais ir klientų gaunamą naudą.

Skaitykite daugiau

Atnaujinimai ir tendencijos užsienio investicijų apmokestinimo srityje, publikuotos Tax on Inbound Investment 2018

Mokesčių naujienos

Daug EBPO šalių, kaip ir Lietuva, kuri siekia tapti EBPO nare 2018 m., jau pradėjo keisti tam tikras nuostatas, susijusias su mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (BEPS) rekomendacijų paketo įgyvendinimu jų mokesčių įstatymuose. EBPO (BEPS) projektas pasižymi vienu iš didžiausių apmokestinimo politikos pasikeitimo veiksnių, kuriam Lietuva skiria daugiausia dėmesio, t. y. mokesčių vengimui ir mokesčių slėpimui, ir kurį dar labiau sustiprino diskusijos dėl BEPS. Lietuva taip pat sutelkė pajamų tarnybų dėmesį į susitarimus, kurie yra potencialiai piktnaudžiaujamojo pobūdžio. Pagrindinės narystės šioje organizacijoje sritys yra valstybės valdomų įmonių reforma (2018 m. miškų urėdijos reforma), investavimo klimato gerinimas (2018 m. mokesčių reforma) ir kova su korupcija (2017 m. liepos 15 d. Lietuva prisijungė prie EBPO kovos su kyšininkavimu konvencijos).

Skaitykite daugiau

Ar bus įmonių valdymo procesas skaidresnis ir operatyvesnis? Ką žada Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai nuo 2018m.

Įmonių teisė

Lietuvai siekiant 2018 metais tapti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nare, lapkričio 21 d. Seimas priėmė Akcinių bendrovių įstatymo (ABĮ) pakeitimus, kurie susiję būtent su EBPO rekomendacijų Lietuvai bendrovių valdysenos srityje įgyvendinimu. Pagrindiniai pakeitimai susiję su akcininko teise gauti informaciją sandorių su susijusiais asmenimis instituto įtvirtinimu  įsigaliojo jau 2017m. lapkričio 29 d., o nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliosiančiais pakeitimais bus siekiama sustiprinti stebėtojų tarybos vaidmenį bei priežiūrą atliekančio organo nepriklausomumą. Tokiais pakeitimais siekiama skatinti skaidresnį ir operatyvesnį įmonių valdymo procesą. Taip pat siekiama pagerinti smulkiųjų akcininkų padėtį, suteikiant jiems teisę gauti bendrovės informaciją.

Skaitykite daugiau

Tinkamai parengtos darbo tvarkos taisyklės leidžia užtikrinti sklandų darbo organizavimą

Darbo teisė

Įsigaliojus naujos redakcijos Darbo kodeksui (toliau – DK) darbdaviams reikalinga atnaujinti įmonės vidaus dokumentus. Vienas jų yra ypač svarbus - tai darbo tvarkos taisyklės – bendrasis tvarką darbovietėje nustatantis dokumentas. Reikia pažymėti, kad siekiant tinkamai organizuoti darbą, informuoti darbuotojus apie jų pareigas ir atlikimo tvarką svarbu, kad bendrovėje būtų patvirtintos ne tik teisės aktus atitinkančios, bet ir konkrečiai bendrovei, atsižvelgiant į jos veiklos specifiką, aktualias nuostatas apimančios darbo tvarkos taisyklės, su kuriomis būtų supažindinti darbuotojai.

Skaitykite daugiau

Konfidencialios informacijos apsauga įmonėje: kokie dokumentai mažina informacijos atskleidimo riziką?

Įmonėse neišvengiamas informacijos dalijimasis ir darbuotojų kaita, tad verslui svarbu apsisaugoti nuo nesąžiningų darbuotojų. Būtent darbuotojai yra visos konfidencialios informacijos naudotojai ir būtent jie yra pagrindinė grėsmė dėl konfidencialios informacijos praradimo. Tam, kad įmonė išliktų konkurencingoje aplinkoje tarp ūkio subjektų ir turėtų didesnį konkurencinį pranašumą, būtina tausoti ir tikslingai bei tinkamai apsaugoti savo turtą. Tačiau kaip tai padaryti? Dažnai kyla klausimai: ar pakanka papildyti tipinę darbo sutartį nuostata dėl konfidencialios informacijos saugojimo? Ar būtina turėti sąrašą, kuriame išvardijama, kas yra komercinė paslaptis ir/ar konfidenciali informacija? Ar pakanka apsisaugoti nuo esamų nesąžiningų darbuotojų, o gal yra priemonių, kurios padeda apsisaugoti ir nuo buvusių darbuotojų?  

Skaitykite daugiauWednesday, January 17, 2018« Atgal