Managed legal and compliance services

 
 

Ką turi įvertinti kiekviena organizacija, spręsdama, ar teikti asmens duomenis?

Home > Ką turi įvertinti kiekviena organizacija, spręsdama, ar teikti asmens duomenis?
 
Posted by on 13 lapkričio, 2020 in , , | 1 Comment
Duomenų apsaugos pareigūnas Allaw® supažindina, kad Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija paskelbė gaires dėl prašymų pateikti asmens duomenis vertinimo, kurias dar vasarą buvo teikusi viešosioms konsultacijoms, kad visuomenė pateiktų savo pastabas. Minėtomis gairėmis VDAI siekia padėti duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams geriau suprasti, kaip jie turi vertinti gaunamus prašymus dėl asmens duomenų teikimo.

Duomenų valdytojas, gavęs prašymą, visuomet turi įvertinti tiek prašymo pateikti asmens duomenis tikslą, tiek tokio prašymo proporcingumą ir teisėtumą. Duomenų valdytojas privalo tai įvertinti savarankiškai ir pateikti asmens duomenis (jei priimamas sprendimas juos teikti) tik ta apimtimi, kuri būtina konkrečiam tikslui pasiekti.

Ši duomenų valdytojo pareiga nepanaikina asmens duomenų prašančio asmens pareigos pagrįsti prašymą.

Bet kuriuo atveju, prieš teikiant asmens duomenis tretiesiems asmenims, rekomenduojama pasitarti su duomenų apsaugos pareigūnu ar duomenų apsaugos koordinatoriumi.

Skaitykite plačiau Duomenų apsaugos pareigūno Allaw pristatyme čia

Duomenų apsaugos pareigūnas Allaw
 
Companies trust Allaw Join them today