Managed legal and compliance services

 
 

Kaip sumažinti neigiamą koronaviruso poveikį verslui?

Home > Kaip sumažinti neigiamą koronaviruso poveikį verslui?
 
Koronaviruso poveikis - Allaw teisines paslaugos verslui

Koronavirusui įsisiautėjus pasaulyje, Lietuvoje dėl jo paskelbus karantiną, neliko abejingų, kad nukentės ne tik žmonių sveikata, bet ir didžioji dauguma organizacijų, todėl pasiruošti pandemijos pasekmėms yra būtina. Pandemijos metu, ir po jos, skirtingos organizacijos bus paveiktos nevienodai, priklausomai nuo verslo srities, veiklos vietos, dydžio ir kitų faktorių. Sumažinti neigiamą poveikį įmonei gali tik gerai apgalvoti poveikio mažinimo veiksmai. Ar jau atnaujinote savo veiklos tęstinumo planus, kad įtrauktumėte nenumatytus atvejus, susijusius su greitai atsiskleidžiančiu koronaviruso protrūkiu? Ar atlikote poveikio verslui vertinimą ir pasiruošėte COVID-19 pasekmėms, kas savo ruožtu gali sumažinti neigiamą pandemijos poveikį? Daugiau klausimų-atsakymų rasite čia.

Verslo paruošimo koronavirusui pavyzdžiai

Kiekvienai organizacijai pasiruošimas koronaviruso protrūkiui yra individualus. Priklausomai nuo veiklos specifikos, poreikių ir, svarbiausia, tinkamo pritaikymo, toks pasiruošimas gali pastebimai sumažinti neigiamą poveikį. Pirmiausiai, žinoma būtina laikytis karantino laikotarpiui nustatytų reikalavimų, atsižvelgti į rekomendacijas. Tarp jų – kiek įmanoma darbą organizuoti nuotoliniu būdu. Papildomai galima imtis  biudžeto perkėlimo iniciatyvos, kuomet biudžetas iš fiksuotų išlaidų perkeliamas į kintamas sąnaudas, kad būtų užtikrintas lankstumas.

Tolimesni veiksmai

Žemiau pateikiami 5 žingsniai, kurių verta imtis kovojant su Covid-19 pandemijos poveikiu verslui.

1.      Pažeidžiamumų įvertinimas

Pažeidžiamumų įvertinimas – tai pirmasis žingsnis, nuo kurio galėtų pradėti įmonės, neturinčios atskiros rizikų vadovo pareigybės ir savo verslo veiklos tęstinumo plano. Jo metu nustatoma, kam gali kilti neigiamas poveikis (pavyzdžiui, darbuotojams, tiekimo grandinei, verslo operacijoms ir kt.). Todėl šiame žingsnyje rekomenduojama:


  • Nustatyti pagrindines paslaugas ir tai, ko reikia įmonės tiekimo grandinei palaikyti,

  • Nustatyti susitarimus su darbuotojais, pavyzdžiui dėl nuotolinio darbo, paveldėjimo planavimo ir kvalifikacijos kėlimo,

  • Saugoti savo darbuotojų sveikatą,

  • Sukurti komunikacijos strategiją su darbuotojais, klientais ir tiekėjais,

  • Apsvarstyti finansinius padarinius, tokius kaip grynųjų pinigų srautai, išlaidų padidėjimas ir draudimas,

  • Pasirengti nenumatytų atvejų planus,

  • Suplanuoti, kaip planas bus išbandytas ir atnaujintas,

  • Suvokti savo įmonės teisinius ir atitikties reikalavimus, sutartinius įsipareigojimus. DUK teisininkams ir atsakymus rasite čia.

2. Poveikio verslui vertinimas (ištyrimas)

Ne visa organizacijos procesų ar funkcijų rizika turėtų būti traktuojama vienodai. Poveikio verslui vertinimas leidžia organizacijoms nustatyti, kurios verslo dalys yra svarbiausios jų veiklai. Šiame žingsnyje įvertinami klientų praradimai, gresiančios baudos bei galimi teisiniai reikalavimai (pretenzijos, ieškiniai) ir pan. Kadangi poveikis gali būti labai įvairus, į šį procesą geriausia įtraukti ne tik rizikų vadovus, tačiau ir kitus vadovus, įskaitant įmonės teisės departamento vadovą ar įmonės teisininką. Atsižvelgdamos į poveikio verslui vertinimo (PVV) rezultatus įmonės gali nusistatyti verslo veiklos tęstinumo prioritetus, kad galėtų palaikyti savo verslo veiklą. O bendrovėms, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, yra rekomenduojama atskleisti bet kokią reikšmingą informaciją, susijusią su koronaviruso poveikiu jų veiklai pagal skaidrumo reikalavimus, vadovaujantis Piktnaudžiavimo rinka reglamentu, taip pat pateikti koronaviruso esamą ir galimą poveikį, įskaitant kokybinį ir kiekybinį vertinimus, verslo veiklai ir finansinei būklei 2019 metų finansinėse ataskaitose*.

3. Priemonių pritaikymas

Šiame žingsnyje pritaikomos parinktos poveikio mažinimo priemonės, pavyzdžiui, vidaus tvarkų valdymą. Virusui besiplečiant, galiojančios įmonės vidaus tvarkos turėtų būti persvarstytos ir atnaujintos. Pavyzdžiui, darbo tvarkos taisyklių peržiūra ir atnaujinimas dėl nuotolinio darbo (darbo iš namų) bus veiksmingi tik tuo atveju, jei ši atnaujintos taisyklės bus skleidžiamos stebint, kad jos būtų priimtos visoje organizacijoje.

4. Įvertinimas iš anksto

Iš naujo įvertinami pažeidžiamumai, poveikis verslui ir priemonių veiksmingumas, pritaikomos naujos poveikį mažinančios priemonės.

5. Incidentų valdymas

Incidento valdymas paprastai yra atskirta veikla, bet įterpta į procesą. Pokyčių valdymo laikais reikalingas vieningas visos įmonės mechanizmas, padėsiantis įvertinti neigiamo poveikio mažinimą ir vidaus tvarkų efektyvumą bei valdyti išimtis, kurios paprastai sudaro 20% visos veiklos.

*Daugiau informacijos rasite Lietuvos banko publikacijoje.

Rizikų valdymas

Rizikų valdymas kaip paslauga gali padėti nustatyti kilusio pavojaus, taip pat ir  Covid-19 pandemijos poveikį jūsų organizacijai, veiklos sričiai ir vietai. Kartu galime sukurti veiksmų planą ir numatyti komunikacijos bei įgyvendinimo mechanizmą. Rezultatas – dramatiškas neigiamo poveikio sumažinimas.

DUK - teisinės priemonės, mažinant koronaviruso poveikį verslui

Ar norite pasitikrinti, ar viską esate atlikę, kad užtikrintumėte savo verslo veiklos tęstinumą?
 
Companies trust Allaw Join them today