Alternative legal and compliance services developed by Juridicon

 
 

Atitikties politika

Home > Atitikties politika
 
Posted by on 13 lapkričio, 2020 in |

Atitikties politika – organizacijos vidaus dokumentas, kuriame nustatomi pagrindiniai principai bei veiksmai, kurių imamasi organizacijoje, siekiant užtikrinti atitiktį vidaus ir išorės teisės aktų keliamiems reikalavimams.

Atitikties politika – koks jos tikslas

Organizacijos, kurios siekia ilgalaikės sėkmės, turi imtis veiksmų, kuriais užtikrintų tinkamą reputaciją, gerą organizacijos vardą, tikslų ir strategijos įgyvendinimą. Tam, kad šie tikslai būtų pasiekti, organizacija turi imtis veiksmų, kad nebūtų pažeidžiami nei išorėje, nei organizacijos viduje suformuoti reikalavimai. Tam, kad būtų užtikrinama atitiktis įvairiems reikalavimams, svarbu nusimatyti veiksmus, kurių turi būti imamasi, bei principus, kurių bus laikomasi veiklos metu. Atitikties politika yra dokumentas, kuriame paprastai numatomi šie veiksmai bei principai. Teikdami paslaugą Rizikų Valdymas kaip paslauga padedame organizacijoms pasirengti atitikties politiką bei teikiame nuolatinę metodinę pagalbą ją įgyvendinant.

Kokiems teisės aktams dažniausiai yra užtikrinama atitiktis?

 • Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymas
 • Konkurencijos įstatymas
 • Korupcijos prevencijos įstatymas
 • Pranešėjų apsaugos įstatymas
 • Bendrojo duomenų apsaugos reglamentas ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
 • Mokesčių mokėjimą reguliuojančių įstatymas
 • Viešųjų pirkimo įstatymas
 • Kiti teisės aktai
 • Organizacijos vidaus teisės aktai.

Atitikties politikos turinys

Nėra griežtai reglamentuoto atitikties politikos turinio. Tačiau praktikoje dažniausiai yra aptariami šie aspektai:

 • Nustatomas atitikties politikos tikslas;
 • Nurodoma, kokia atitikties politikos apimtis;
 • Nurodoma, kokiems vidiniams ir/arba išoriniams teisės aktams šia politika bus siekiama užtikrinti atitikį;
 • Įvardijami principai, kurių bus laikomasi įgyvendinant atitikties politiką;
 • Nustatoma, organizacijoje veikiantys asmenys ir/arba valdymo organai, kurie turės įgyvendinti atitikties politiką;
 • Nustatomi kiekvieno iš atsakingų už atitikties politikos įgyvendinimą asmenų konkretūs veiksmai, kuriuos turi įgyvendinti užtikrinant atitikties politikos veikimą.

Atitikties politikoje pati svarbiausia dalis yra užtikrinti, jog būtų nustatyti konkretūs veiksmai, kurie turi būti įgyvendinti siekiant užtikrinti atitiktį, bei konkretūs asmenys, atsakingi už šių veiksmų įgyvendinimą. Taip pat, kad būtų tinkamai užtikrinama, jog paskirti atsakingi asmenys įgyvendintų jiems nurodytus veiksmus, atitikties politikoje gali būti parengiama schema, kurioje nustatomas visų atsakingų asmenų atskaitingumas, t.y. kam jie turės atsiskaityti už paskirtų veiksmų įgyvendinimą.