Managed legal and compliance services

 
 

Teisinės paslaugos internetu – ir kasdieniam darbui, ir neeiliniams atvejams

Home > Teisinės paslaugos internetu – ir kasdieniam darbui, ir neeiliniams atvejams
 
Legaldesk teises departamentas
Atsižvelgdamos į savo verslo poreikius ir galimybes, įmonės šiandien gali rinktis turėti teisininką įmonės patalpose arba naudotis teisinėmis paslaugomis internetu. Taip pat, esant poreikiui, galimas šių abiejų teisinių paslaugų teikimo būdų derinys. Kuo pasižymi Allaw teisinės paslaugos internetu?

Teisinės paslaugos internetu teikiamos įmonėms, pasirinkusioms nuotolinį teisinį aptarnavimą. Allaw teisinės paslaugos internetu apima standartizuotą ir vienoje vietoje organizuotą teisinių paslaugų užklausų tvarkymo procesą bei prieigą prie teisinio elektroninio vedlio.

Allaw teisinės paslaugos internetu – standartizuotas ir organizuotas teisinių paslaugų užklausų tvarkymo procesas

Teisinių paslaugų internetu užklausų platformoje įmonių atstovai „vieno langelio“ principu iš Allaw teisės departamento teisininkų gali gauti tiek kasdienes einamąsias, tiek specializuotas teisinės atitikties paslaugas. Kasdienės einamosios teisinės paslaugos apima: darbo teisės, duomenų apsaugos, sutarčių teisės, įmonių teisės ir kitas sritis. Išsamesnis sričių sąrašas pateikiamas čia. Platformoje patvirtinti įmonių darbuotojai taip pat gali užsakyti ir valdyti specializuotas teisinės atitikties paslaugas, pavyzdžiui išorinio duomenų apsaugos pareigūno (DAP) paslaugas.

Teisinės paslaugos internetu iš Allaw suteikia įmonėms šiuos privalumus:

  • Galimybė patvirtintiems įmonės darbuotojams vienoje vietoje pateikti paslaugų užklausas ir prašymus dėl kasdienių einamųjų teisinių paslaugų, greitai gauti pagalbą iš Allaw teisės departamento teisininko, rizikų ir atitikties eksperto, duomenų apsaugos pareigūno ar mediatoriaus,
  • Galimybė patvirtintiems įmonės darbuotojams bet kada pasitikrinti, kaip vykdomos teisinių paslaugų užklausos ir prašymai,
  • Galimybė perduoti skubiam vykdymui teisininkui arba duomenų apsaugos pareigūnui pranešimus apie neeilinius atvejus (pavyzdžiui, prašymus padėti atlikti poveikio verslui vertinimą), įvykusius incidentus (pavyzdžiui, apie duomenų saugumo incidentus),
  • Galimybė įmonės vadovams vienoje vietoje matyti visas darbuotojų pateiktas teisinių paslaugų užklausas ir prašymus, pranešimus, stebėti efektyvumą bei planuoti teisinių paslaugų biudžetus.

Allaw teisinės paslaugos internetu – ir elektroninis vedlys verslui

Teisinės paslaugos internetu taip pat apima prieigą patvirtintiems įmonių darbuotojams prie Allaw teisinės savitarnos. Esant skubios pagalbos poreikiui, patvirtinti įmonės darbuotojai gali greitai rasti reikiamą teisinę informaciją, naudingas žinias ir įrankius rizikų valdymui (dokumentų pavyzdžius, formas, atsakymus į klausimus ir kt.) apjungtoje žinių bazėje. BDAR vedlys, pavyzdžiui yra puikus gidas įmonėms užsitikrinti BDAR atitiktį ir užtikrinti duomenų apsaugą. Užsakydamos Allaw teisines paslaugas internetu, įmonės savo darbuotojams suteikia galimybę naudotis integruota, periodiškai atnaujinama teisinių žinių saugykla. Ji leidžia lengvai suteikti prieigą bei dalintis teisine informacija visoje organizacijoje, tuo pačiu sutaupant darbuotojų laiką, supaprastinant įmonėje teisinių klausimų sprendimą bei pagerinant įmonės teisinių rizikų valdymą.

Elektroninio vedlio savybės taip pat leidžia įmonių darbuotojams ir Allaw teisininkams nuotoliniu būdu veiksmingai bendradarbiauti įgyvendinant įvairius teisinius pavedimus, derinti įmonių dokumentus, sutartis, greitai priimti reikiamus sprendimus.

Allaw teisinės paslaugos internetu jau teikiamos tiek smulkiems ir vidutiniams, tiek stambiems, daugiau kaip tūkstantį darbuotojų bei savo įmonių teisininkus ar net teisės departamentus turintiems verslams.

Kaip pasirinkti įmonei teisininką?

Svarstantiems, kokio teisininko įmonei apskritai reikia, siūlome atsakyti į žemiau pateikiamus klausimus ir gauti atsakymą.

[zingtree id="895526152"]
 
Companies trust Allaw Join them today