Managed legal and compliance services

 
 

Duomenų apsaugos pareigūnas informuoja ir konsultuoja per DAi.lt

Home > Duomenų apsaugos pareigūnas informuoja ir konsultuoja per DAi.lt
 
Duomenų apsaugos pareigūnas Allaw

Išorinė paslauga „Duomenų apsaugos pareigūnas ALLAW“, teikianti duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams bei jų darbuotojams informaciją apie duomenų apsaugos prievoles, nuo šiol savo klientams siūlo dar daugiau galimybių. Duomenų apsaugos pareigūno elektroninių paslaugų portale eDap.lt jie dabar gali rasti suteiktą informaciją ir konsultacijas, registruotus duomenų subjektų prašymus, duomenų saugumo pažeidimus. O virtualiose bendradarbystės erdvėse DAi.lt – ir audito rezultatus, DAP nustatytas rizikas, neatitiktis, sekti jų valdymo pažangą, gauti priminimus. Pats informavimo ir konsultavimo portalas nuo šiol lengvai pasiekiamas tiek adresu eDap.lt , tiek DAi.lt 

Duomenų apsaugos informacija lengviau pasiekiama

Viena iš DAP funkcijų – informuoti duomenų valdytoją apie jo prievoles BDAR srityje ir konsultuoti. Kad šis procesas vyktų sklandžiai, įmonės turi turėti DAP konsultacijų teikimo darbuotojams ir duomenų subjektams procesą. Duomenų apsaugos pareigūnas ALLAW siekia, kad šis procesas klientams būtų kuo aiškesnis ir paprastesnis. Kad kliento atsakingas už duomenų tvarkymo veiklos įrašus, projektų valdymą, asmens duomenų apsaugą ar kt. darbuotojas, kuriam kyla poreikis konsultuotis su DAP, lengvai galėtų suformuoti užklausą ir išsiųsti ją DAP, gauti reikiamus atsakymus sprendimams priimti. Kad vienoje vietoje „po ranka“  būtų galima rasti visą informaciją, susijusią su asmens duomenų apsauga. Galimybė lengvai rasti vienoje vietoje ir DAP nustatytas rizikas, neatitiktis BDAR reikalavimams dabar leidžia ne tik jas efektyviau valdyti. Patikrinimo atveju duomenų valdytojas ar duomenų tvarkytojas greitai pateikti reikšmingą informaciją, susijusią su atliekamais auditais bei paskutinio audito rezultatus. Darbuotojams automatiškai primenama, jeigu nustatyta rizika ar neatitiktis nėra šalinama. Taip organizacijos gauna šiuos privalumus:

  • Efektyviau valdo duomenų tvarkymo ir atitikties rizikas bei išvengia baudų
  • Padeda sutaupyti organizacijos darbuotojams laiko
  • Supaprastina duomenų apsaugos klausimų sprendimą
  • Leidžia paprasčiau demonstruoti atitiktį teisės aktų reikalavimams patikrinimų metu
  • Leidžia įmonės darbuotojui sekti jo užklausos arba prašymo nagrinėjimą
  • Sutaupo savo lėšas, nes nereikia pačioms įgyvendinti ir palaikyti DAP informavimo ir konsultavimo funkcijos.

DAi.lt – ‘vienas langelis” kilus poreikiui konsultuotis su DAP

Per DAi.lt nuo šiol pasiekiama paslaugos „Duomenų apsaugos pareigūnas ALLAW“ teikiama informavimo ir konsultavimo paslauga siekia būti „vienu langeliu” organizacijų darbuotojams, kilus poreikiui konsultuotis su DAP. Taip pat tapti populiariausiu organizaciniu, procedūriniu ir technologiniu sprendimu, užtikrinančiu galimybę organizacijoms vienoje vietoje gauti iš duomenų apsaugos pareigūno informaciją bei konsultaciją sprendimui, susijusiam su asmens duomenų tvarkymu, priimti bei bendrauti su duomenų apsaugos pareigūnu per „vieną langelį“. DAi.lt išplečia ALLAW duomenų apsaugos pareigūno elektroninių paslaugų portalo eDap.lt galimybes.

 
Companies trust Allaw Join them today